Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання


Ідентифікатор послуги: 00300

Повна назва: Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Інформація про послугу: Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу. Для його отримання потрібно звернутись до територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або центру надання адміністративних послуг із відповідним пакетом документів.

Строк: 10 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява щодо видачі дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
 • Опис наданих документів відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання), ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання)

Умови і випадки надання

Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.Послуга з видачі дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання надається за умови виконання вимог законів України.


Результати та способи отримання результату
 • Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
 • Відмова у видачі дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей
  • Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень
  • Подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері госпо-дарської діяльності" п. 53 до-датку до Закону
  • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ч. 2 ст. 23
  • Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за текстом
  • Постанова КМУ від 22.06.1999 №1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" пп.7 п. 7
  • Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 "Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб"
  • Постанова КМУ від 02.09.2015 №667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" пп. 16 п. 4
  • Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру»
  • Розпорядження КМУ від 22.07.2016 №564-р "Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів" за текстом
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" п. 122 додатку до розпорядження
  • Наказ ЦОВВ від 02.02.2005 №54 "Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" пп 1.13 п. 1, пп. 3.1 п. 3, пп. 9.5.3. п 9