Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення


Ідентифікатор послуги: 01081

Повна назва: Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Інформація про послугу: Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об'єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами, а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин.

Строк: 21 день (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 21 день (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби України з питань праці

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява
 • Проект гірничого відводу у двох примірниках
 • Копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр
 • Витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах
 • Копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища
 • Висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проектом
 • Лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності

Умови і випадки надання

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються територіальними управліннями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, і підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.При наданні гірничих відводів вирішуються питання щодо правильності поділу родовищ корисних копалин на окремі гірничі відводи з метою запобігання залишенню поза гірничими відводами менш цінних ділянок родовищ та не придатних для самостійної розробки, дотримання вимог безпеки під час проведення гірничих і підривних робіт при розробці родовищ корисних копалин та при використанні надр для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, відвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього природного середовища.


Результати та способи отримання результату
 • Акт про надання гірничого відводу, надпис на копії топографічного плану та довідка про реєстрацію гірничого відводу
 • Відмова у видачі акту про надання гірничого відводу
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 21 день (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Заявка на одержання гірничого відводу, що не відповідає вимогам Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59, повертається підприємству чи громадянину із зазначенням причин
  • Пояснюальна записка до проєкту гірнчого відводу не відповідає вимогам пунктів 2, 3, 4 додатку № 2 до Положеня про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59
  • Оформлення графічних матеріалів наданих до проєкту гірничого відводу не відповідає пункту 5 додатку № 2 до Положеня про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59
  • Перелік додатків наданих до проєкту гірничого відводу не відповідає пункту 6 додатку № 2 до Положеня про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс "Про надра" частина треття статті 17
  • Постанова КМУ від 27.01.1995 №59 "Про затвердження Положення про порядок надання гіричих відводів" пункт 22