Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами


Ідентифікатор послуги: 01121

Повна назва: Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Інформація про послугу: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. Для отримання такого дозволу потрібно звернутись до суб'єкта надання адміністартивної послуги з необхідним пакетом документів.

Строк: Протягом 10 робочих днів без урахування: 15 календарних днів з дати надходження документів, протягом яких Держпродспоживслужба, її територільні органи приймають рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу: 10 днів (робочі)

Вартість: Протягом 10 робочих днів без урахування: 15 календарних днів з дати надходження документів, протягом яких Держпродспоживслужба, її територільні органи приймають рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Протягом 10 робочих днів без урахування: 15 календарних днів з дати надходження документів, протягом яких Держпродспоживслужба, її територільні органи приймають рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин
 • Повідомлення про намір отримати дозвіл

Умови і випадки надання

Підприємства, установи, організації та громадяни - підприємці для експлуатації об'єктів, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, потрібно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.Дозвіл видається безоплатно на строк не менш як п'ять років: - суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно дозаконодавства належить до першої групи, - Міндовкіллям запогодженням з Держпродспоживслужбою;
- суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно дозаконодавства належить до другої або третьої групи, - обласними,Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями,органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питаньохорони навколишнього природного середовища через дозвільні центриза погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужби.Для отримання дозволу суб'єкт господарювання: оформляє заяву; готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин; проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання; проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони; розробляє плани заходів щодо: досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин; охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди; обґрунтовує розміри нормативних санітарно-захисних зон, проводить оцінку витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення; проводить оцінку та аналіз витрат, пов`язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря; готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства. Суб'єкт господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, яким Мінекоенерго надає право на розроблення цих документів.У повідомленні про намір отримати дозвіл зазначається адреса місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян, що вміщено в місцевих друкованих засобах масової інформації, з урахуванням вимог, викладених у п. 2.18 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців.


Результати та способи отримання результату
 • Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Відмова у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Строк та вартість надання послуги

  Протягом 10 робочих днів без урахування: 15 календарних днів з дати надходження документів, протягом яких Держпродспоживслужба, її територільні органи приймають рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Недотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин
  • Не повний перелік документів
  • Перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел
  • Перевищення протягом строку дії дозволу встановлених нормативів екологічної безпеки

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за текстом
  • Закон України "Про охорону атмосферного повітря" ст. 11
  • Постанова КМУ від 12.03.2002 №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 10.02.1995 №7 "Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 30.07.2001 №286 "Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 27.06.2006 №309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 09.03.2006 №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців" за текстом