Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника


Ідентифікатор послуги: 01697

Повна назва: Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

Інформація про послугу: Сільськогосподарська дорадча діяльність - діяльність, спрямована на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства. Для того, щоб стати сільськогосподарським дорадником, потрібно скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво встановленого зразка.

Строк: Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу: У місячний строк

Вартість: Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява
 • Анкета фізичної особи, яка допущена до складання кваліфікаційного іспиту згідно з додатком 1 до Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта - дорадника
 • Витяг з трудової книжки
 • Копії дипломів, за пред'явленням оригіналу, про отримання повної вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання)

Умови і випадки надання

Кваліфікаційні комісії через засоби масової інформації інформують всіх зацікавлених осіб про адресу та терміни подання заяв щодо складання кваліфікаційних іспитів, час і місце їх проведення, перелік необхідних документів.Для складання кваліфікаційного іспиту й отримання кваліфікаційного свідоцтва фізичні особи подають до ЦНАП заяву на ім’я голови кваліфікаційної комісії, до якої додають анкету (додаток 1 до Пункту 3.4 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.04.2005 № 176), копії дипломів, за пред’явленням оригіналу, про отримання повної вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання), витяг з трудової книжки.Заява разом із вхідним пакетом документів передається адміністратором ЦНАП до регіональної кваліфікаційної комісії.Термін подання заяви і документів зазначається в оголошенні, але повинен становити не менше 30 календарних днів від дня публікації в регіональному засобі масової інформації. Заяви, які надійшли після визначеного терміну, відкладаються на наступні засідання кваліфікаційної комісії.Регіональні кваліфікаційні комісії після отримання від ЦНАП пакету документів здійснюють облік поданих заяв, перевірку достовірності зазначених у заяві відомостей, узгоджують час і місце проведення кваліфікаційного іспиту, інформують про це осіб, які подали заяви та допущені до здачі такого іспиту, але не пізніше ніж за 15 днів до дати складання кваліфікаційного іспиту.На підставі відомості про складання кваліфікаційного іспиту голова кваліфікаційної комісії підписує кваліфікаційне свідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (додаток 4 до Пункту 4.1 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.04.2005 № 176) та/або сільськогосподарського експерта-дорадника (додаток 5 до Пункту 4.1 Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.04.2005 № 176), про що складається відповідний акт. Секретар регіональної комісії реєструє кваліфікаційні свідоцтва і невідкладно, але не пізніше наступного дня, передає їх до ЦНАП.У разі надання правильних відповідей менше необхідного мінімуму головою кваліфікаційної комісії підписується письмове повідомлення про відмову у видачі кваліфікаційного свідоцтва, яке невідкладно, але не пізніше наступного дня передається до ЦНАП для подальшої передачійогоособі.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про здачу кваліфікаційного іспиту
 • Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (сільськогосподарського експерта-дорадника)
 • Рішення про нездачу кваліфікаційного іспиту
 • Строк та вартість надання послуги

  Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа не склала кваліфікаційний іспит

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ст. 11
  • Постанова КМУ від 03.07.2006 №897 "Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів - дорадників"
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523 Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг 407
  • Наказ ЦОВВ від 26.04.2005 №176 "Про затвердження Положеня про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогоподарського експерта-дорадника Розділи 3 та 4
  • Наказ ЦОВВ від 22.05.2008 №324 «Про затвердження Регламенту регіональної кваліфікаційної комісії з перевірки рівня знань та практичних навичок сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських експертів-дорадників та апеляційної комісії» Розділи 3 та 5