Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

07/02/2024

Рішення виконавчого комітету від 10.01.2024 № 04 «Про організацію персонально-первинного військового обліку в сільській місцевості на території Роздільнянської міської територіальної громади»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 
РІШЕННЯ

 

Про організацію персонально-первинного військового обліку в сільській місцевості на території Роздільнянської міської територіальної громади

 

На виконання ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пп. 2 п. 9, п. 11, абз. 3 п. 16, п.п. 24 – 32, 54, 72, 74, 80 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, відповідно до ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 32, ст. 105 Кодексу законів про працю України, постанови Ради Міністрів СРСР від 04 грудня 1981 р. №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», Інструкції щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 04 грудня 1981 року №1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)», затвердженого спільним наказом Держкомпраці СРСР, Мінфіну СРСР та ВЦРПС від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ, Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради, –

 

ВИРІШИВ:

 

1. Організувати персонально-первинний військовий облік в сільській місцевості на території Роздільнянської міської територіальної громади наступним чином:

1.1. Доручити адміністраторам Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» з метою забезпечення персонально-первинного військового обліку здійснювати:

1) взяття на персонально-первинний військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці старостинського округу, тільки після взяття їх на військовий облік у Роздільнянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеської області або облікових органах Служби безпеки України або підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

2) виключення з персонально-первинного військового обліку громадян під час їх вибуття в іншу адміністративно-територіальну одиницю до нового місця проживання тільки після зняття таких громадян з військового обліку у Роздільнянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеської області або облікових органах Служби безпеки України або підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

3) виявлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що обслуговуються Відділом «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради», і не перебувають на персонально-первинному військовому обліку, направлення таких громадян до Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області для взяття на військовий облік;

4) оформлення та ведення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці старостинського округу.

Картки первинного обліку заповнюються послідовно, згідно з даними записів документів, визначених у пункті 20  Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487. Дані первинного військового обліку, яких не вистачає, вносяться до карток первинного обліку під час особистої бесіди з призовником, військовозобов’язаним та резервістом.

Картки первинного обліку зберігаються в алфавітному порядку за такими групами:

  • перша – картки первинного обліку військовозобов’язаних та резервістів офіцерського складу;

  • друга – картки первинного обліку військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу;

  • третя – картки первинного обліку призовників;

  • четверта – картки первинного обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами – у послідовності зростання нумерації команд. Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

5) проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

6) інформування у семиденний строк Роздільнянський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеської області, органів Служби безпеки України, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які:

  • прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, без зняття з військового (персонально-первинного військового) обліку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

  •  вибули до нового місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового (персонально-первинного) обліку;

7) взаємодію з відповідними Роздільнянським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Одеської області, органами Служби безпеки України, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо звіряння даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі - картки первинного обліку), внесення відповідних змін до них;

8) подання до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військовий облік яких вони ведуть;

9) внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів змін до карток первинного обліку призовників щодо їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади;

10) складення разом з керуючим справами Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради Олександром ІСАЄВИМ щороку до 1 грудня списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

11) приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікових документів для звіряння з картками первинного обліку;

12) перевірка дійсності та належності військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у відповідному районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, органі Служби безпеки України, підрозділі Служби зовнішньої розвідки. У разі виявлення у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів розбіжностей, помилок або підробок адміністратори Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» повідомляють про це відповідному районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

13) здійснювати звіряння облікових даних карток первинного обліку разом зі старостами при оновлені погосподарського обліку, який здійснюється щорічно відповідно до п. 9 Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 11 квітня 2016 року №56;

14) взаємодіяти з керуючим справами Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради Олександром ІСАЄВИМ по питанням, зазначеним у даному рішенні та які витікають з виконання функцій персонально-первинного військового обліку.

1.2. Доручити керуючому справами Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради Олександру ІСАЄВУ здійснювати наступні функції з персонально-первинного військового обліку на території Роздільнянської міської територіальної громади:

1) звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку з обліковими даними, що містяться у списках персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів комунальних підприємств, установ та організацій Роздільнянської міської ради, в яких вони працюють (навчаються);

2) проводити щороку відповідно до затверджених Виконавчим комітетом Роздільнянської міської ради планів перевірку стану військового обліку на комунальних підприємствах, в комунальних установах та організаціях Роздільнянської міської ради;

3) складати за результатами перевірки акти, які надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним підприємствам, установам та організаціям і Роздільнянському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;

4) здійснювати постійний контроль за виконанням посадовими особами комунальних підприємств, установ та організацій Роздільнянської міської ради, вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487;

5) інформування Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, органів Служби безпеки України, підрозділів Служби зовнішньої розвідки й Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради про посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій Роздільнянської міської ради, які порушують вимоги Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

6) складення разом з адміністраторами Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» і подання щороку до 1 грудня до Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

7) ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, органів Служби безпеки України, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

8) звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у старостинських округах, з обліковими даними Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області (звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників здійснюється після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені Роздільнянським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Одеської області);

9) взаємодію з відповідними Роздільнянським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Одеської області, органами Служби безпеки України, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо звіряння даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, внесення відповідних змін до них;

10) надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних в картках первинного обліку призовників щодо їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади;

11) взаємодіяти з адміністраторами Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» по питанням, зазначеним у даному рішенні

1.3. Керуючому справами Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради Олександру ІСАЄВУ щомісячно інформувати Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради про стан бронювання та мобілізацію працівників комунальних підприємств, установ, організацій Роздільнянської міської ради.

2. Встановити Олександру ІСАЄВУ 30% доплати до посадового окладу за розширення зони обслуговування та за збільшення обсягу виконуваних робіт.

3. Доручити державному адміністратору Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» Оксані КАЧКОВСЬКІЙ здійснювати інформування щомісяця до 5 числа Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області про державну реєстрацію утворення, припинення підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Роздільнянської міської територіальної громади згідно з Додатком 8 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дениса ПЕТРОВА.

 

 

Перший заступник міського голови

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ольга БОСЮК

 

 

   
 

10 січня 2024 року
№4

   

 


Громада у соцмережах: