Логотип

Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

15/03/2024

Рішення міської ради від 06.03.2024 № 3679-VIIІ «Про припинення юридичної особи Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» шляхом ліквідації»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ сесія VIІI скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про припинення юридичної особи Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» шляхом ліквідації

 

На виконання п. 9 Перспективного плану модернізації та реорганізації мережі закладів освіти Роздільнянської міської ради у 2022-2024 роках, затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 22 вересня 2022 року №2759-VIII, враховуючи громадські слухання, проведені 15 червня 2021 року «Про закриття КЗ «Новоселівська ЗОШ І-ІІ ступенів Роздільнянської міської ради Одеської області» відповідно до розпорядження Роздільнянського міського голови від 04 червня 2021 року №187/М-2021 «Про проведення громадських слухань», рішення Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 30 вересня 2021 року №360 «Про розгляд пропозицій мешканців сіл Новоселівка та Желепове, висловлених під час проведення громадських слухань на тему: «Про закриття КЗ «Новоселівська ЗОШ І-ІІ ступенів Роздільнянської міської ради Одеської області», громадське обговорення пропозицій з питань оптимізації та реорганізації закладів загальної середньої освіти Роздільнянської міської територіальної громади, яке проходило на території громади з 28 вересня 2022 року по 10 листопада 2022 року на підставі розпорядження Роздільнянського міського голови від 23 вересня 2022 року №303/МР-2022 «Про вивчення, оцінки та громадське обговорення пропозиції з питань перспективного плану оптимізації та реорганізації мережі закладів освіти Роздільнянської міської ради у 2022-2024 роках», протокол громадських слухань членів Роздільнянської міської територіальної громади щодо плану оптимізації, реорганізації, ліквідації закладів освіти Роздільнянської міської територіальної громади від 28 вересня 2022 року, рішення Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 28 грудня 2022 року №378, керуючись ст. 25, абз. 2 п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.ч. 1, 4 ст. 13, абз. 2 ч. 2, абз. 3 ч. 6 ст. 25, абз. 5 ч. 2 ст. 66 Закону України «Про освіту», ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до ст.ст. 104, 105, 110, 111, 112 Цивільного кодексу України, п. 7 ч. 1 ст. 15, ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 492 Кодексу законів про працю України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, п. 3 гл. 3 розд. XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, з метою оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Роздільнянської міської територіальної ромади, ефективного використання бюджетних коштів на їх утримання, створення належних умов для здобуття якісної освіти та у зв’язку з   безперспективністю функціонування Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» внаслідок скорочення учнівського контингенту, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку й з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити юридичну особу Комунальний заклад «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» (код ЄДРПОУ 25038015), що знаходиться за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Новоселівка, Роздільнянський район, Одеська область, 67413, шляхом ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню юридичної особи – Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» та затвердити її персональний склад (додається).

3. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з моменту оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства України.

4. Установити, що до комісії з ліквідації Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» переходять повноваження щодо здійснення керівництва і діяльності Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» на період його ліквідації.

5. Покласти на комісію з ліквідації повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» з перевірки їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на день перевірки.

6. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області».

7. Комісії з ліквідації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області», і у порядку, передбаченому законодавством, передати їх.

8. Затвердити План заходів з ліквідації Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» (додається).

9. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Комунального закладу «Новоселівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» надати право Виконавчому комітету Роздільнянської міської ради Одеської області здійснювати без погодження з Роздільнянською міською радою Одеської області заміну персонального складу Комісії з ліквідації у випадках тимчасової непрацездатності когось з членів Комісій з ліквідації, припинення трудових відносин тощо.

10. Відділу освіти Роздільнянської міської ради разом з Комунальною установою «Роздільнянський центр освіти» розробити організоване підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крилова С.М.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Валерій ШОВКАЛЮК
 

 

   
 

06 березня 2024 року
№3679-VIIІ

   

Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення