Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

18/03/2024

Рішення міської ради від 06.03.2024 № 3704-VIIІ «Про затвердження підсумкового звіту щодо виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2022-2023 роки»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ сесія VIІI скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження підсумкового звіту щодо виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2022-2023 роки

 

Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши підсумковий звіт начальника Відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради Шайдук Т.С. щодо виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням Роздільнянської міської ради від 23 березня 2022 року №2596-VІІІ, враховуючи рішення виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 27 лютого 2024 року №58, а також висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, постійної комісії з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити підсумковий звіт щодо виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» 2022-2023 роки, затвердженої рішенням Роздільнянської міської ради від 23 березня 2022 року №2596-VІІІ (додається).

  2. Підсумковий звіт щодо виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2022-2023 роки оприлюднити на офіційному сайті Роздільнянської міської ради.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Валерій ШОВКАЛЮК
 

 

   
 

06 березня 2024 року
№3704-VIIІ

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

06 березня 2024 року

№3704-VIII

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

щодо виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2022-2023 роки

 

Програма утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2022-2023 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Роздільнянської міської ради від 23 березня 2022 року №2596-VІІІ, впродовж 2022 року вносилися зміни рішенням виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 04 квітня 2022 року №85, рішенням міської ради від 01 грудня 2022 року №2794-VIII, впродовж 2023 року – рішеннями Роздільнянської міської ради від 12.10.2023 №3359-VIII, 21.12.2023 №3595-VIII.

Програма розроблена з метою збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, а також забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури стадіону, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців Роздільнянської міської територіальної громади з врахуванням всієї різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, інваліди, внутрішньо переміщені особи тощо), а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом на території громади, збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної бази та ефективне її використання, залучення висококваліфікованих спеціалістів та тренерських кадрів, утримання головних спортивних споруд та спортивного обладнання громади, що є базовими для підготовки збірних команд та спортсменів громади. Мету Програми досягнуто – стадіон «Спартак» знаходиться в належному стані, його споруди ефективно використовується для проведення спортивно-масових заходів та культурного дозвілля мешканців нашої громади, залучення людей різних вікових категорій до занять фізичною культурою і спортом.

Шляхами і способами досягнення поставлених цілей є: визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу громади, задоволення потреб кожного мешканця громади у зміцненні здоров’я, фізичного виховання та занять спортом, сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, проведення поточного ремонту будівель стадіону з метою забезпечення безпеки життя та здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів підтримування в належному технічному та санітарному стані, впровадження нових технологій енергозбереження.

Програма діяла за напрямами: забезпечення матеріального утримання штатних працівників стадіону «Спартак», забезпечення оплати комунальних послуг, що надаються стадіону «Спартак», забезпечення належної адміністративно-господарчої діяльності стадіону «Спартак», утримання в належному технічному стані спортивних споруд, забезпечення ремонту та будівництво спортивних споруд, забезпечення належного рівня якості футбольного поля стадіону, забезпечення придбання сучасного спортивного знаряддя та інвентаря.

Виконавці Програми: Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради, співвиконавці: КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак».

Програма фінансувалася за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

На 2022 рік Програмою було передбачено фінансування у сумі 2760,6 тис. грн., використано 2394,64 тис. грн. При використанні коштів на 87 % заплановані заходи виконані на 100%. На 2023 рік Програмою було передбачено фінансування у сумі 2616, 776 тис. грн., з них використано 2565, 720 тис. грн. При використанні коштів на 98% заплановані заходи виконані на 100%. В цілому на реалізацію Програми було передбачено 5391,623 тис. грн., використано 4960,36 тис. грн. При використанні коштів на 92% заплановані заходи виконані на 100%. Всі кошти витрачені за цільовим призначенням.

Планові призначення відрізняються від фактичних з об’єктивних причин у зв’язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, введенням у дію Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», розпорядженням начальника Одеської військової адміністрації від 24.02.2022 №1/А-2022 «Про впровадження заходів правового режиму воєнного стану у закладах фізичної культури і спорту», вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а також у зв’язку з економією та ефективністю використання бюджетних коштів (оптимізація бюджетних витрат на оплату праці; зменшена ціна на придбання генератора).

Програма є ефективною. Заплановані результативні показники виконані.

Показник витрат – 4960,36 тис. грн.

Показник продукту – 1 комунальний заклад фізкультурно-спортивного спрямування (спортивні споруди).

Показник ефективності – 225,47 тис. грн. на 1 штатну одиницю для забезпечення належного функціонування КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» щодо проведення спортивних заходів.

Показник якості – 100%.

Усі завдання і заходи Програми, направлені на збереження і підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів – виконані.

Робота з утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд є актуальною та потребує подальшої реалізації в наступні роки з метою зростання кількості і якості надання громадянам фізкультурно-спортивних послуг, а саме: підготовка, організація та проведення спортивних змагань, контроль за виконанням фізкультурно-спортивних заходів, створення спортивної інфраструктури, залучення населення територіальної громади до занять спортом.

 

Начальник Відділу Тетяна ШАЙДУК


Громада у соцмережах:

       

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення