Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

20/03/2024

Рішення міської ради від 06.03.2024 № 3717-VIIІ «Про затвердження підсумкового звіту щодо виконання Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ сесія VIІI скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження підсумкового звіту щодо виконання Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджену рішенням Роздільнянської міської ради від 22 квітня 2021 року №694-VIII (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 27 лютого 2024 року №56, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, постійної комісії з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити підсумковий звіт щодо виконання Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Роздільнянської міської ради від 22 квітня 2021 року №694-VIII (додається).

  2. Підсумковий звіт щодо виконання Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки оприлюднити на офіційному сайті Роздільнянської міської ради.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Валерій ШОВКАЛЮК
 

 

   
 

06 березня 2024 року
№3717-VIIІ

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

06 березня 2024 року

№3717-VIII

 

 

 

 

 

 

Підсумковий звіт

щодо виконання Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

Рішенням Роздільнянської міської ради від 22 квітня 2021 року №694-VIII була затверджена Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (із подальшими змінами). Підготовка Програми була зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку. Загальна спрямованість модернізації освіти Роздільнянської міської територіальної громади полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни, цілеспрямованому орієнтуванню на задоволення запитів жителів територіальної громади щодо якісної та доступної освіти.
Програма була розроблена з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення розвитку освітнього середовища громади;
- створення умов рівного доступу до якісної дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти, всебічного розвитку дітей, задоволення потреб усіх споживачів освітніх послуг з урахуванням демографічних і економічних реалій;
 - створення єдиного освітнього інформаційно-освітнього простору, розвиток інфраструктури безперервної освіти та інтеграції до європейського освітнього простору;
 - удосконалення рівня соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;
 - створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників в умовах інформаційного суспільства, забезпечення підвищення кваліфікації педагогів, безперервної післядипломної освіти, оновлення її змісту та мережевої роботи.
Загальний обсяг видатків, передбачених Програмою розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки склав 767788,00 грн. 
На виконання заходів, передбачених програмою у 2021-2023 роках було виділено та фактично використано 345989,60 грн, що становить 45% від затвердженого плановими показниками.
Використання коштів здійснювалось за наступними напрямками:
- забезпечення проведення та участі у Спартакіаді – 49286,00 грн.;
- забезпечення функціонування позашкільної освіти через систему гуртків та секцій шляхом придбання відповідного обладнання, засобів навчання тощо – 253260,60 грн.;
- забезпечення участі вихованців КЗ «Центр творчості дітей та учнівської молоді Роздільнянської міської ради» у VI Всеукраїнському конкурсі народної хореографії ім. Павла Вірського – 43443,00грн.
Зокрема на реалізацію Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в 2023 році передбачалося фінансування у розмірі 175788 грн. з місцевого бюджету.
На виконання заходів, передбачених програмою у 2023 році було виділено та фактично використано 123991,60 грн, що становить 70,5% від затвердженого плановими показниками.
Використання коштів здійснювалось за наступними напрямками:
- забезпечення функціонування позашкільної освіти через систему гуртків та секцій шляхом придбання відповідного обладнання, засобів навчання тощо – 41937,60 грн.;
- забезпечення проведення та участі у Спартакіаді – 46266,00 грн.;
- погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року у сумі 35788 грн. (забезпечення функціонування позашкільної освіти через систему гуртків та секцій шляхом придбання відповідного обладнання, засобів навчання тощо – 10000 грн.; проведення дитячих позашкільних заходів – 25788 грн.).
Необхідно зазначити, що протягом 2021-2023 років через епідеміологічну ситуацію та карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19, а також через запроваджений 24 лютого 2022 року воєнний стан в країні та пов’язані з цим безпекові обмеження переважну частину запланованих заходів, а саме участь у Всеукраїнських та міжнародних школах юних науковців, проведення предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, проведення семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень було організовано та проведено в дистанційному режимі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, що не потребувало передбачених Програмою розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки коштів.


В.о. начальника Відділу освіти Марина НІЩЕНКО


Громада у соцмережах: