Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

16/04/2024

Рішення міської ради від 08.04.2021 № 684-VIII «Про продаж громадянці Курако Ксенії Леонідівні земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0040 га, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (адміністративна будівля), що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Я.Мудрого, 3Д, та перебуває у громадянки в оренді строком на 5 (п’ять) років»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про продаж громадянці Курако Ксенії Леонідівні земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0040 га, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (адміністративна будівля), що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Я.Мудрого, 3Д, та перебуває у громадянки в оренді строком на 5 (п’ять) років

 

Відповідно до Конституції України, ст. 87, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міської ради, розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою м. Роздільна, вул. Я.Мудрого,3д, Одеської області, площею 0,0040 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (адміністративна будівля), рецензія проведена ПП «УКРЛЕНД» 25.01.2021 року, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансування, управління комунальною власністю, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0040 га, кадастровий номер: 5123910100:02:009:0196, що перебуває в оренді строком на 5 (п’ять) років у громадянки Курако Ксенії Леонідівни, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (адміністративна будівля), за адресою: Одеська область Роздільнянський район місто Роздільна, вул. Я.Мудрого, 3д, виконаний ОРФ ДП «Центр Державного земельного кадастру».

2. Затвердити ціну (ринкову) продажу земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Роздільна, вул. Я. Мудрого, 3Д, Одеської обл., площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (адміністративна будівля) в розмірі 7964,00 гривень (сім тисяч дев’ятсот шістдесят чотири гривні, 00 копійок) без урахування ПДВ, що у розрахунку на 1 кв. м. становить 199,10 гривень.

3. Зарахувати до суми викупу авансовий внесок у сумі 4139,20 (чотири тисячі сто тридцять дев’ять гривень 00 копійок), сплачений відповідно до договору про сплату авансового внеску.

4. Продати у власність громадянці Курако Ксенії Леонідівні земельну ділянку (категорія земель – землі житлової та громадської забудови), що знаходиться за адресою м. Роздільна вул. Я.Мудрого,3Д, Одеської області, площею 0,0040 га, цільове призначення (код 03.15) – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (адміністративна будівля), кадастровий номер 5123910100:02:009:0196, із земель комунальної власності, за ціною продажу земельної ділянки 7964,00 гривень (сім тисяч дев’ятсот шістдесят чотири гривні, 00 копійок) без урахування ПДВ, що у розрахунку на 1 кв. м. становить 199,10 гривень.

5. До укладення та нотаріального посвідчення договору гр. Курако Ксенії Леонідівні необхідно:

- сплатити повну ціну продажу земельної ділянки;

- підтвердити факт відсутності заборгованості по оренді землі.

6. Після підписання договору купівлі-продажу та його нотаріального посвідчення, відповідно до умов передбачених договором купівлі-продажу земельної ділянки, зареєструвати право власності на землю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Договір оренди земельної ділянки від 01 січня 2019 року, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №46697845, номер запису про інше речове право:31392761 від 24.04.2019 року, втрачає чинність з моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

7. Затвердити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки (додається).

8. Доручити Роздільнянському міському голові Шовкалюку Валерію Олександровичу укласти та підписати від імені Роздільнянської міської ради Одеської області договір купівлі-продажу земельної ділянки на затверджених умовах, а також оформляти та підписувати інші необхідні документи для вчинення цього правочину.

9. Відділу у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, за встановленим законом порядком внести належні зміни до земельно-облікової документації;

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансування, управління комунальною власністю, реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Валерій ШОВКАЛЮК

 

 

   
 

8 квітня 2021 року
№684-VIII

   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення Роздільнянської міської ради
від «08» квітня 2021 року
№684-VІІІ

 

 

 

 

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення

 

Україна, Одеська область, місто Роздільна, _________дві тисячі двадцять першого року.
Ми, що нижче підписалися: Роздільнянська міська рада Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи – 33356925; місце знаходження: вул. Муніципальна, 17, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область – в подальшому «Продавець», в особі Роздільнянського міського голови – Шовкалюка Валерія Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -2268015194, що перебуває на реєстраційному обліку та проживає за адресою: вул. Леніна, 65, с. Н. Чобручі, Роздільнянський район, Одеська область, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – з однієї сторони та громадянка Курако Ксенія Леонідівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2754516166, що проживаю за адресою: вул. Привокзальна, 15, кв.15, м. Роздільна, Роздільнянський район Одеська область, в подальшому – Покупець, з іншої сторони, а разом за текстом – Сторони, уклали цей договір про таке: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Роздільнянська міська рада Одеської області на підставі рішення Роздільнянської міської ради Одеської області №________-VІІІ від ___________2021 року передала у власність (продала), а громадянка Курако Ксенія Леонідівна, прийняла у власність (купила), земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0040 (нуль цілих сорок десятитисячних) га, яка має кадастровий номер – 5123910100:02:009:0196, розташовану на території Роздільнянської міської ради Одеської області за адресою: вул. Я.Мудрого, 3 (три) «д», м. Роздільна, Роздільнянський район Одеська область, під належною їй адміністративною будівлею.
1.2. Основна категорія земель за цільовим призначенням, до якої належить відчужувана земельна ділянка – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Вид використання – для обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі.
1.3. Згідно кадастрового плану вказаної вище земельної ділянки, який є Додатком до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-5114614102020 виданого 23.06.2020 року відділом у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, відчужувана за цим договором земельна ділянка має наступний опис меж: 
Від А до Б Землі загального користування (вул. Я.Мудрого);
Від Б до В Землі Роздільнянської міської ради (кадастровий номер не визначений);
Від В до А Землі загального користування. (проїзд);
1.4. Відчужувана земельна ділянка має наступний склад угідь: 

 

Всього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

Землі під соціально-культурними об’єктами

1

2

Площа земельної ділянки, гектарів 0,0040

0,0040

1.5. Земельна ділянка, яка відчужується за цим договором, відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України належить Роздільнянській міський раді Одеської області.

1.6. Державна реєстрація прав та їх обтяжень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведена Державним реєстратором Медвідь Ганною Станіславівною, Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області, Одеська обл. 24.04.2019 року №31392761, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1501059851239, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №165295157, сформованим 02.05.2019 року.

1.7. На земельній ділянці розташована: адміністративна будівля, що належить ПОКУПЦЮ на підставі Договору дарування №161 від 23 березня 2018 року.

2. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за 7964,00 гривень (сім тисяч дев’ятсот шістдесят чотири гривні, 00 копійок) без урахування ПДВ, що у розрахунку на 1 кв. м. становить 199,10 гривень. (сто дев’яносто дев’ять гривень 10 коп.) за 1 кв. м. у порядку та строки визначених у п.3 цього договору.

2.2. Експертна грошова оцінка земельної ділянки, що відчужується складає – 7964,00 гривень (сім тисяч дев’ятсот шістдесят чотири гривні, 00 копійок) без урахування ПДВ, що у розрахунку на 1 кв. м. становить 199,10 гривень. (сто дев’яносто дев’ять гривень 10 коп.) за 1 кв. м.

3. ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Гроші за земельну ділянку мають бути сплачені Покупцем, шляхом зарахування грошових коштів на рахунок Продавця, а саме на р/р UA588999980314141941000015710, отримувач: ГУК в. Одеській області/м. Роздільна/33010100, код – 37607526, банк отримувача Казначейство України(ЕАП), МФО 899998, код платежу 33010100.

3.2. Авансовий внесок у сумі 4139,20 (чотири тисячі сто тридцять дев’ять гривень 00 копійок), сплачений 16.07.2020 року зараховується до суми викупу за земельну ділянку визначену у п 2.1. цього договору.

3.3. Частина ціни продажу у розмірі 3824,80 грн. (три тисячі вісімсот двадцять чотири гривні 80 копійок) має бути сплачена до підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки, що має бути підтверджене відповідним платіжними документами, виданими установою банку.

4. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

4.1. Представник Продавця гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору:

  • входить до категорії земель, що можуть бути відчужені у такий спосіб згідно законодавства України;

  • право власності на відчужувану за цим договором земельну ділянку, зареєстровано у відповідності до вимог чинного законодавства;

  • не застережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі земельної ділянки, немає;

  • земельна ділянка до цього часу нікому іншому не відчужена, в спорі і під забороною не перебуває, інші обме­ження і обтяження у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням відсутні, постійними чи строковими сервітутами не обтяжена;

  • від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення та можуть вплинути на волевиявлення Покупця щодо придбання зазначеної вище земельної ділянки;

  • земельна ділянка як внесок до Статутного капіталу юридичних осіб не передана;

  • щодо земельної ділянки відсутні судові спори;

  • внаслідок продажу земельної ділянки не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких я, ПРОДАВЕЦЬ, зобов'язаний утримувати;

  • земельна ділянка є вільною від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які в момент складання договору «Продавець» чи «Покупці» не могли не знати;

  • що особа, яка підписує цей договір від імені Продавця, є повністю дієздатною особою, усвідомлює зміст дій, має всі необхідні права та повноваження для підписання цього договору і є належним чином уповноваженою на те особою і підписання даного договору не є перевищенням його повноважень.

4.2. Відчужувана земельна ділянка знаходиться у користуванні Покупця на підставі Договору оренди земельної ділянки, укладеного 01.01.2019 року між Роздільнянською міською радою Одеської області та Покупцем, державна реєстрація права оренди – іншого речового права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведена державним реєстратором Медвідь Ганна Станіславівна, Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області 02.05.2019 року №46697845, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1501059851239, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №165295157, сформованим 02.05.2019 року.

4.3. Відповідно до даних викладених у Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-5114614102020 виданого 23.06.2020 року відділом у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, відносно відчужуваної за цим договором земельної ділянки, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, вид обмеження у використанні земельної ділянки: не зареєстровані.

4.4. Представник ПРОДАВЦЯ та ПОКУПЕЦЬ свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються продажу земельної ділянки. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки ПРОДАВЦЯ:

5.1.1. Передати ПОКУПЦЮ (ЯМ) земельну ділянку визначену цим договором у стані, придатному для її використання за цільовим призначенням

5.1.2. Попередити ПОКУПЦЯ (ІВ) про права третіх осіб на відчужувану за цим договором земельну ділянку.

5.1.3. Попередити ПОКУПЦЯ (ІВ) про всі відомі йому недоліки земельної ділянки, які можуть вплинути на волевиявлення Покупця щодо її придбання.

5.1.4. Зберігати земельну ділянку у стані не гіршому ніж на момент укладення договору у випадку, якщо право власності на цю земельну ділянку перейде до ПОКУПЦЯ раніш її передання.

5.2. Права ПРОДАВЦЯ:

5.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за земельну ділянку відповідно до умов цього договору.

5.2.2. Вимагати прийняття земельної ділянки ПОКУПЦЕМ (ЯМИ) у стані, придатному для її використання за цільовим призначенням.

5.3. Обов’язки ПОКУПЦЯ (ІВ):

5.3.1. Сплатити за земельну ділянку ціну встановлену цим договором особисто, або через представника.

5.3.2. Прийняти земельну ділянку у стані придатному для її використання за цільовим призначенням.

5.4. Права ПОКУПЦЯ (ІВ):

5.4.1. Вимагати від ПРОДАВЦЯ (ІВ) передати земельну ділянку у стані придатному для її використання за цільовим призначенням.

5.4.2. Вимагати від ПРОДАВЦЯ (ІВ) виконання інших обов’язків за цим договором..

6. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

6.1. Право власності на зазначену вище земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації такого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, а саме під час посвідчення цього договору та підтвердження Покупцем сплати суми продажу.

7. РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а при неможливості вирішення спорів – в судовому порядку.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей договір набирає чинності після підписання його сторонами, нотаріального посвідчення та державної реєстрації у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

8.2. Договір оренди зазначений у п. 4.2. цього договору, втрачає чинність з моменту державної реєстрації права власності земельної ділянки на ім’я Покупця.

8.3. Всі витрати, пов’язані з укладенням цього договору, його нотаріальним посвідченням, виконанням, реєстрацією права власності на земельну ділянку бере на себе Покупець.

8.4. Всі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін повинні бути нотаріально посвідчені.

8.5. Даний договір складено і посвідчено в 3-х примірниках, з яких один залишається на зберіганні в справах нотаріуса, а інші, що мають силу оригіналу, видаються сторонам за договором.

Зміст ст.ст. 90, 91, 103, 116, 120, 125, 126, 131, 132, 134, 140, 158, 210, 211 Земельного кодексу України, ст.ст. 15,17 Закону України «Про плату за землю», ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655-657, 659-663, 665, 668 Цивільного кодексу України сторонам нотаріусом роз'яснено.

АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ

 

Роздільнянська міська рада

Одеської області

місце знаходження: 67400,

вул. Муніципальна, 17, м. Роздільна,

Роздільнянський район, Одеська область,

податковий номер – 33356925

р/р UA588999980314141941000015710,

МФО 899998,

Банк Казначейство України (ЕАП)

в особі Роздільнянського міського голови

Шовкалюка Валерія Олександровича

 

_____________________________________

М.п.

 

ПОКУПЕЦЬ

 

Курако Ксенія Леонідівна,

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2754516166, зареєстрована за адресою: вул. Привокзальна, 15, кв15, м. Роздільна, Одеська область, Україна

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

 

 

 


Громада у соцмережах:

       

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення