Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

17/04/2024

Проект рішення від 30.05.2024 «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Комунального закладу «БЕЦИЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

Про припинення діяльності шляхом ліквідації Комунального закладу «БЕЦИЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

На виконання п. 9 Перспективного плану модернізації та реорганізації мережі закладів освіти Роздільнянської міської ради у 2022-2024 роках, затвердженого рішення Роздільнянської міської ради від 22 вересня 2022 року №2759-VIII, громадське обговорення пропозицій з питань оптимізації та реорганізації закладів загальної середньої освіти Роздільнянської міської територіальної громади, яке проходило на території громади з 28 вересня 2022 року по 10 листопада 2022 року на підставі розпорядження Роздільнянського міського голови від 23 вересня 2022 року №303/МР-2022 «Про вивчення, оцінки та громадське обговорення пропозиції з питань перспективного плану оптимізації та реорганізації мережі закладів освіти Роздільнянської міської ради у 2022-2024 роках», протокол громадських слухань членів Роздільнянської міської територіальної громади щодо плану оптимізації, реорганізації, ліквідації закладів освіти Роздільнянської міської територіальної громади від 28 вересня 2022 року, рішення Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 28 грудня 2022 року №378, керуючись ст. 25, абз. 2 п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.ч. 1, 4 ст. 13, абз. 2 ч. 2, абз. 3 ч. 6 ст. 25, абз. 5 ч. 2 ст. 66 Закону України «Про освіту», ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до ст.ст. 104, 105, 110, 111, 112 Цивільного кодексу України, п. 7 ч. 1 ст. 15, ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 49(2) Кодексу законів про працю України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, п. 3 гл. 3 розд. XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, п. 10 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №6 (в редакції від 05 березня 2024 року №245), з метою оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Роздільнянської міської територіальної громади, ефективного використання бюджетних коштів на їх утримання, створення належних умов для здобуття якісної освіти та у зв’язку з безперспективністю функціонування Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» внаслідок скорочення учнівського контингенту, Роздільнянська міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити юридичну особу Комунальний заклад «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» (код ЄДРПОУ 25037903), що знаходиться за адресою: провулок Шкільний, будинок 6, село Бецилове, Роздільнянський район, Одеська область, 67440, шляхом ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню юридичної особи – Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» та затвердити її персональний склад (додається).

3. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з моменту оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства України.

4. Установити, що до комісії з ліквідації Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» переходять повноваження щодо здійснення керівництва і діяльності Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» на період його ліквідації.

5. Покласти на комісію з ліквідації повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» з перевірки їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на день перевірки.

6. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області».

7. Комісії з ліквідації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» і у порядку передбаченому законодавством передати їх.

8. Затвердити План заходів з ліквідації Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» (додається).

9. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» надати право Виконавчому комітету Роздільнянської міської ради Одеської області здійснювати без погодження з Роздільнянською міською радою Одеської області заміну персонального складу Комісії з ліквідації у випадках тимчасової непрацездатності когось з членів Комісій з ліквідації, припинення трудових відносин тощо.

10. Відділу освіти Роздільнянської міської ради разом з Комунальною установою «Роздільнянський центр освіти» розробити організоване підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків.

 


   

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Роздільнянської міської ради
Одеської області
«__» _______ 2025 року №____-VIIІ

 

 

 

 

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» 

 

 

Голова комісії:

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

Члени комісії:

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ------

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Роздільнянської міської ради
Одеської області
«__» _______ 2025 року №____-VIIІ

 

 

 

 

 

ПЛАН

заходів з ліквідації Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області»

 

 

 

№з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Подання державному реєстратору документів, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про початок ліквідації закладу (ч. 1 ст. 105 ЦКУ)

три робочі дні з дня прийняття рішення міською радою

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

2

Особам, відповідальним за збереження гербової печатки, печаток та штампів, передати, а голові ліквідаційної комісій прийняти їх про що оформити відповідні акти

Не пізніше наступного робочого дня за днем опублікування рішення про ліквідацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

3

Персональне (під розписку) попередження працівників комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» про ліквідацію гімназії та про наступне їх вивільнення (п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП України), ст. 492 КЗпП України)

протягом 15 днів

Ліквідаційна комісія Комунального закладу

4

Довести до відома державну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників у порядку визначеному ст. 48, абз. 3 п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення»

Після попередження працівників про наступне вивільнення

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

5

Утворити експертну комісію для упорядкування документообігу та архівного фонду

У строк не пізніше 15 робочих днів з дати оприлюднення рішення про ліквідацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

6

Забезпечити працевлаштування вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років); одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда; жінок, що перебувають у декретній відпустці; батьків, які виховують дітей без матері (зокрема, у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), прийомних батьків; працівників, яким не виповнилось 18 років

після попередження працівників про наступне вивільнення та після завершення навчального року

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, Відділ освіти Роздільнянської міської ради, КУ «Роздільнянський центр освіти»

7

Здійснити заходи щодо працевлаштування працівників, звернувшись до державної служби зайнятості (у разі потреби)

після попередження працівників про наступне вивільнення та після завершення навчального року

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

8

Видати накази про звільнення (у тому числі в порядку переведення), та ознайомити з ними працівників

Після завершення навчального року

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

9

Забезпечити впорядкування трудових книжок працівників

У день видання наказу про звільнення або переведення

Ліквідаційна комісія Комунального закладу

10

Інвентаризація документів, що нагромадилися під час діяльності Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області»

з моменту утворення експертної комісії до складання передавального акту

Ліквідаційна комісія Комунального закладу

11

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області» з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження

з моменту утворення комісії до складання передавального акту

Ліквідаційна комісія Комунального закладу

12

Здійснення повних розрахунків з працівниками

Після завершення навчального року

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

13

Надіслання звернення до органу державної податкової служби (Головне управління ДПС в Одеській області) та органу Пенсійного фонду України (Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області) з метою одержання відповідно довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та довідки про відсутність заборгованості

до складання передавального акту

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

14

Документальна позапланова перевірка контролюючого органу (пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 ПКУ)

до складання передавального акту

Головне управління ДПС в Одеській області

15

Виявлення дебіторів, вжиття заходів з метою стягнення заборгованості

Протягом 2-х місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

16

Виявлення кредиторів, повідомлення їх про ліквідацію

Протягом 2-х місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

17

Проведення розрахунків з кредиторами для задоволення їх претензій

Протягом 2-х місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

18

Здійснити заходи щодо приймання-передачі основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових документів

до складання передавального акту

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

19

Складання проміжного балансу

Протягом 2-х місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

20

Закриття рахунків в банківських установах

під час складання передавального акту

Голова ліквідаційної комісії Комунального закладу

21

Передача документації:

- до архівних установ (документації, що передбачає архівне зберігання);

- до Комунальної установ «Роздільнянський центр освіти» (документації, яка має значення в подальшій роботі)

під час складання передавального акту

Ліквідаційна комісія Комунального закладу, КУ «Роздільнянський центр освіти»

22

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області», ліквідаційного балансу

два місяці з дня прийняття рішення про реорганізацію

Ліквідаційна комісія Комунального закладу

23

Передача складеного Ліквідаційною комісією передавального акту та ліквідаційного балансу на затвердження

Роздільнянській міській раді

у дводенний строк після виконання пункту 22

Голова Ліквідаційної комісії Комунального закладу

24

Затвердження передавального акту

у 30-ти денний строк після надходження передавальних актів до міської ради

сесія Роздільнянської міської ради

25

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань після затвердження відповідного передавального акту

у 10-ти денний термін після затвердження передавального акту

Роздільнянська міська рада, КУ «Роздільнянський центр освіти»

26

Подача державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації

Протягом трьох робочих днів після завершення ліквідації

Голова Ліквідаційної комісії Комунального закладу

27

Знищення штампів, печаток, бланків Комунального закладу «Бецилівська гімназія Роздільнянської міської ради Одеської області»

Протягом трьох днів після державної реєстрації припинення юридичної особи

Ліквідаційна комісія Комунального закладу

28

Подача звіту про закінчення ліквідації та припинення роботи ліквідаційної комісії

до 31 грудня 2025 р.

Голова Ліквідаційної комісії Комунального закладу

 


Громада у соцмережах: