Логотип

Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

09/07/2024

Рішення міської ради від 24.11.2021 № 2049-VIIІ «Про реорганізацію комунального підприємства «Сількомунгосп» шляхом приєднання до комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XIV сесія VIІI скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про реорганізацію комунального підприємства «Сількомунгосп» шляхом приєднання до комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»

 

Керуючись ст. 25, абз. 1 п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, п. 7 ч. 1 ст. 15, ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, з метою проведення оптимізації і поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, організації належної роботи в сфері водопостачання Чобручанського старостинського округу, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва, Роздільнянська міська рада, – 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Реорганізувати комунальне підприємство «Сількомунгосп» (код ЄДРПОУ 32600180), що знаходиться за адресою: с. Старостине, Роздільнянський район, Одеська область, 67420, шляхом приєднання до комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал» (код ЄДРПОУ 37958340), що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 81, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область, 67400.

2. Встановити, що комунальне підприємство «Роздільнянський міський водоканал» є правонаступником всього майна, прав та обов’язків реорганізованого комунального підприємства «Сількомунгосп».

3. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з моменту оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства України.

4. Утворити Комісію з реорганізації комунального підприємства «Сількомунгосп» та затвердити її персональний склад (додається).

5. Установити, що до комісії з реорганізації комунального підприємства «Сількомунгосп» переходять повноваження щодо здійснення керівництва і діяльності комунального підприємства «Сількомунгосп» на період його реорганізації.

6. Покласти на комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків комунального підприємства «Сількомунгосп» з перевірки їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на день перевірки.

7. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб комунального підприємства «Сількомунгосп».

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності комунального підприємства «Сількомунгосп», і у порядку передбаченому законодавством передати їх комунальному підприємству «Роздільнянський міський водоканал».

9. Затвердити План заходів з реорганізації комунального підприємства «Сількомунгосп» (додається).

10. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань комунального підприємства «Сількомунгосп» надати право Виконавчому комітету Роздільнянської міської ради Одеської області здійснювати без погодження з Роздільнянською міською радою Одеської області заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадках тимчасової непрацездатності когось з членів Комісій з реорганізації, припинення трудових відносин тощо.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Петровського М.В.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Валерій ШОВКАЛЮК
 

 

   
 

24 листопада 2021 року
№2049-VIIІ

   

Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення