Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

30/03/2023

Рішення міської ради від 23.03.2023 № 3016-VIII «Про надання згоди на прийняття благодійної допомоги від Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійний рух «ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 44718774)»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІI сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на прийняття благодійної допомоги від Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійний рух «ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 44718774)

 

На підставі ст. ст. 729, 730 Цивільного кодексу України, п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 1, п.п. 7, 11 ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», п. 43 ч. 1 ст. 26, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій Роздільнянської міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва та з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на прийняття від Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійний рух «ЮКРЕЙН»» (код ЄДРПОУ 44718774) благодійну допомогу у вигляді безоплатної передачі до Роздільнянської міської територіальної громади Одеської області в особі Роздільнянської міської ради Одеської області м’якого інвентаря:

№ з/п

Найменування майна

Кількість, одиниці

Вартість, грн

Сума, грн

1.

  Ковдра

100

345

34 500

РАЗОМ:

34 500

 

1.1. Ціль благодійної допомоги – покращення умов місць проживання вразливих категорій населення – одиноких осіб, пенсійного віку, внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги (обігріву) та створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Затвердити проєкт договору благодійної допомоги (додається).

3. Доручити Роздільнянському міському голові Валерію ШОВКАЛЮКУ підписати від імені Роздільнянської міської територіальної громади Одеської області в особі Роздільнянської міської ради Одеської області з директором Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійний рух «ЮКРЕЙН»» Микитою ЛУК’ЯНЧУКОМ договір благодійної допомоги.

4. Виконавчому комітету Роздільнянської міської ради Одеської області здійснити всі необхідні заходи щодо прийняття до комунальної власності Роздільнянської міської територіальної громади м’якого інвентарю, зазначеного в п. 1 даного рішення.

5. Передати м’який інвентар для акумулювання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій КНП «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради:

№ з/п

Найменування майна

Кількість, одиниці

Вартість, грн

Сума, грн

1.

  Ковдра

24

345

8 280

РАЗОМ:

8 280

 

6. Передати м’який інвентар для використання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роздільнянської міської ради»:

№ з/п

Найменування майна

Кількість, одиниці

Вартість, грн

Сума, грн

1.

  Ковдра

26

345

8 970

РАЗОМ:

8 970

 

7. Передати м’який інвентар для акумулювання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій КП «Роздільнянский міський водоканал»:

№ з/п

Найменування майна

Кількість, одиниці

Вартість, грн

Сума, грн

1.

Ковдра

50

345

17 250

РАЗОМ:

17 250

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Роздільнянської міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Валерій ШОВКАЛЮК
 

 

   
 

23 березня 2023 року
№3016-VIIІ 

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

23 березня 2023 року

№3016-VIІІ

 

 

 

 

ПРОЄКТ

 

Договір благодійної допомоги № ___

м. Роздільна

«___» ___________________ 202__ р.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Благодійний рух «ЮКРЕЙН»» (код ЄДРПОУ 44718774), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 25, офіс 3, 01001 в особі директора Лук’янчука Микити Олеговича, що діє на підставі Статуту, (надалі – Благодійник або Пожертвувач), з одного боку і Роздільнянська міська територіальна громада Одеської області, що представлена Роздільнянською міською радою Одеської області, що знаходиться за адресою: вул. Муніципальна, буд. 17, м. Роздільна, Одеська область, 67400, в особі Роздільнянського міського голови Шовкалюка Валерія Олександровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі – Бенефіціар або Обдаровуваний), з іншого боку (надалі – разом за текстом Договору – Сторони, а окремо – Сторона), діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, на власний розсуд, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи у здоровому розумі та ясній пам'яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу оману, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений правочин (в тому числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір благодійної допомоги (надалі – Договір) про наступне:

 

І. Предмет договору

1.1. Благодійник безоплатно передає Бенефіціару у власність наступний м’який інвентар (надалі – Допомога), що належить Пожертвувачу на праві власності:

№ з/п

Найменування майна

 

Кількість, одиниці

Вартість, грн

Сума, грн

1.

Коврда

100

345

34 500

РАЗОМ:

34 500

1.2. Допомога, яка є предметом цього Договору, на момент його укладення нікому іншому не подаровано, як внесок у статутний капітал не передано, не відчужено в інший спосіб, під податковою заставою, у спорі та під забороною (арештом) Допомога не перебуває, а також будь-яких інших обтяжень чи обмежень у можливості розпорядження нею немає.

1.3. Право власності Благодійника на Допомогу підтверджується такими документами: _____________________________________________________________________________.

1.4. Згідно з умовами цього договору Благодійник передає Допомогу у власність Бенефіцару з метою покращення умов місць проживання вразливих категорій осіб – одиноких, пенсійного віку, внутрішньо переміщених, які потребують допомоги (обігріву) та  створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

ІІ. Передання допомоги

2.1. Згідно з домовленістю Сторін Благодійник зобов'язується передати, а Бенефіціар, відповідно, прийняти Допомогу не пізніше _______________ 2023 року.

2.2. Передання Допомоги оформлюється відповідним Актом приймання-передачі, який складається та підписується Сторонами.

2.3. Витрати пов'язані з передачею предмету допомоги несе Пожертвувач.

2.4. Витрати пов’язані з установкою Допомоги несе Благодійник.

2.5. Місце встановлення Допомоги визначає Благодійник.

 

ІІІ. Права і обов'язки Сторін

3.1. Благодійник зобов'язаний:

3.1.1. передати Обдаровуваному придатну до використання в установлених цим Договором цілях Допомогу за Актом приймання-передачі;

3.1.2. дотримуватися вимог, передбачених законодавством України щодо здійснення пожертви.

3.2. Благодійник має право:

3.2.1. контролювати дотримання положень цього Договору щодо мети Допомоги;

3.2.2. вимагати розірвання цього Договору, якщо Допомога використовується з метою, іншою, ніж передбачено цим Договором;

3.3. Бенефіціар зобов'язаний:

3.3.1. використовувати Допомогу виключно з метою, передбаченою цим Договором;

3.3.2. надати Благодійнику можливість здійснення контролю за дотриманням виконання вимог цього Договору щодо мети використання Допомоги;

3.3.3. отримати згоду Пожертвувача на використання Допомоги в інших цілях, ніж ті, що передбачені цим Договором, у разі якщо використання Допомоги в цілях, установлених цим Договором, виявилося неможливим повернути Допомогу Благодійнику.

3.4. Бенефіціар має право:

3.4.1. у разі якщо використання Допомоги з метою, визначеною цим Договором, виявилося неможливим – звернутися до Пожертвувача за отриманням згоди на її використання за іншим призначенням.

 

IV. Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

4.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього Договору.

4.3. Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно письмово інформувати про це іншу Сторону.

4.4. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов'язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

 

V. Порядок зміни і розірвання договору

5.1. Зміни, доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін.

5.2. Цей Договір може бути припинений (в тому числі шляхом розірвання) в порядку та на підставах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

VI. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі розбіжності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, установленому законодавством України.

 

VII. Заключні положення

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі Допомоги і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Сторони підтверджують, що цей Договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору, як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

7.3. Сторони підтверджують, що в разі якщо яка-небудь умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку із суперечністю будь-якому закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторони вживатимуть заходів щодо зміни Договору в тій мірі, щоб зробити Договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

7.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше відносяться до цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.6. Волевиявлення учасників угоди є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

7.7. Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним.

7.8. Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та використання персональних даних, що містяться у даному Договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання, з метою належного виконання умов даного Договору та відповідно до чинного законодавства України.

7.9. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному Пожертвувачу та Обдаровуваному, які мають однакову юридичну силу.

 

VIІI. Реквізити і підписи Сторін

БЛАГОДІЙНИК (ПОЖЕРТВУВАЧ):

 

БЕНЕФІЦІАР (ОБДАРОВУВАНИЙ):

 

 

 

Благодійна організація «Благодійний фонд

 

Роздільнянська міська територіальна громада

«Благодійний рух «ЮКРЕЙН»»

 

що представлена Роздільнянською міською

код ЄДРПОУ 44718774

 

радою Одеської області

вул. Хрещатик, б. 25, офіс 3

 

код ЄДРПОУ 33356925

м. Київ, Україна, 01001

 

вул. Муніципальна, буд. 17, м. Роздільна

тел.:+380990200012

 

Одеська область, Україна, 67400

E-mail: bf.youkraine@gmail.com

 

тел./факс: (04853) 3-25-75

 

 

E-mail: gorsovetrazd@ukr.net

 

 

 

Директор

 

Роздільнянський міський голова:

 

 

 

__________________________ М.О. Лук’янчук

 

____________________________ В.О. Шовкалюк

м.п.

 

м.п.

 


Громада у соцмережах:

       

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення