Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

09/08/2023

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 44-VIII «Про погодження проєкту договору на співробітництво між Роздільнянською міською територіальною громадою, Степанівською сільською територіальною громадою та Лиманською селищною територіальною громадою.»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

III сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про погодження проєкту договору на співробітництво між Роздільнянською міською територіальною громадою, Степанівською сільською територіальною громадою та Лиманською селищною територіальною громадою

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад» з метою покращення обслуговування населення громади та надання соціальних послуг населенню, розглянувши та обговоривши проєкт договору про співробітництво між Роздільнянською міською територіальною громадою, Степанівською сільською територіальною громадою та Лиманською селищною територіальною громадою у формі спільного фінансування (утримання)  закладів, підприємств, що перебувають у комунальній власності Роздільнянської міської територіальної громади та забезпечують надання послуг у сфері  освіти, культури, спорту,  охорони здоров’я, надання адміністративних послуг жителям  Степанівської сільської територіальної  громади та Лиманської селищної територіальної громади на 2021 рік, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проєкт договору про співробітництво між Роздільнянською міською територіальною громадою, Степанівською сільською територіальною громадою та Лиманською селищною територіальною громадою у формі спільного фінансування (утримання)  закладів, підприємств, що перебувають у комунальній власності Роздільнянської міської територіальної громади та забезпечують надання послуг у сфері  освіти, культури, спорту,  охорони здоров’я, надання адміністративних послуг жителям Степанівської сільської територіальної  громади та Лиманської селищної територіальної громади на 2021 рік (додається).

2. Уповноважити Роздільнянського міського голову підписати договір про співробітництво між Роздільнянською міською територіальною громадою, Степанівською сільською територіальною громадою та Лиманською селищною територіальною громадою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Роздільнянського міського голову Шовкалюка В.О.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

24 грудня 2020 року
№44-VIII

   

 


Громада у соцмережах:

       

 


 

Додаток до рішення

Роздільнянської міської ради

Одеської області

від 24 грудня 2020 року

№44-VIIІ

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ

 

 

 

ДОГОВІР

про співробітництво територіальних громад в частині делегування виконання завдань (у сфері  освіти, культури,  охорони здоров’я, спорту, надання адміністративних послуг)

 

м. Роздільна   _____ грудня 2020 року

 

 

Роздільнянська міська територіальна громада через Роздільнянську міську раду ( ЄДРПОУ 33356925 ), яка знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, місто Роздільна, вулиця Муніципальна, 17, в особі Роздільнянського міського голови Шовкалюка Валерія Олександровича, яка надалі іменується Сторона-1,

Лиманська селищна територіальна громада через Лиманську селищну раду ( ЄДРПОУ 05384548), яка знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Центральна, 79, в особі Лиманського селищного голови Бакланова Віктора Васильовича, яка надалі іменується Сторона-2,

Степанівська сільська територіальна громада через Степанівську сільську раду (ЄДРПОУ 04527193), яка знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Дружби, 27, в особі Степанівського сільського голови Бараненко Наталі Вікторівни, яка надалі іменується Сторона-3, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-2 і Сторона-3 делегують Стороні-1 виконання таких завдань:

2.1.1. забезпечення діяльності загальноосвітніх закладів;

2.1.2. забезпечення утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи;

2.1.3. забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти та заходів із позашкільної роботи з дітьми (ЦТДУМ);

2.1.4. забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (Роздільнянська школа мистецтв);

2.1.5. забезпечення діяльності бібліотек;

2.1.6. забезпечення утримання спортивних закладів (КЗ «Спартак»);

2.1.7. забезпечення діяльності Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

2.1.8. забезпечення діяльності амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (Роздільнянська центральна районна лікарня);

2.1.9. забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Роздільнянської міської ради;

2.1.10. забезпечення діяльності централізованого господарського обслуговування та централізованого ведення бухгалтерського обліку навчальних закладів;

2.1.11. забезпечення методичної діяльності навчальних закладів;

2.1.12. забезпечення діяльності трудового архіву.

2.2. З метою виконання повноважень відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 і Сторона-2 делегують Стороні-3 виконання таких завдань:

2.2.1 забезпечення утримання МНВК с. Степанівка.

2.3. З метою виконання повноважень відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 і Сторона-3 делегують Стороні-2 виконання таких завдань:

2.3.1 забезпечення утримання ІРЦ.

2.4. Виконання завдань, визначених у пунктах 2.1.-2.3. цього Договору, делегується строком до одного року, починаючи із 01 січня 2021 року.

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Сторонами завдань, визначених у розділі 2 цього Договору:

3.1.1. Сторони мають забезпечити виконання завдань, вказаних у розділі.

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевих бюджетів Сторін, що передаються до інших місцевих бюджетів для виконання завдань, передбачених у розділі 2 цього Договору, визначаються відповідними рішеннями рад про місцеві бюджети.

3.4. Сторони щоквартально звітують про стан виконання завдань, визначених у розділі 2 цього Договору, та про використання коштів переданих для їх виконання шляхом подання іншим Сторонам звіту за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

3.5. Сторони подають до Міністерства розвитку громад та територій відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання упов- новаженими представниками Сторін та скріплення мокрими печатками і діє до 31 грудня 2021 року включно.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку, як і його укладення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1. закінчення строку його дії;

5.1.2. досягнення цілей співробітництва;

5.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4. відмови від співробітництва однієї зі Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором; 5.1.7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не має спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 4 (чотирьох) примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Роздільнянська міська рада Одеської області надсилає Міністерства розвитку громад та територій.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 30 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 5 аркушах у кількості 4 (чотирьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Міністерства розвитку громад та територій, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Роздільнянська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Міністерства розвитку громад та територій для внесення його до реєстру договорів про співробітництво територіальних громад упродовж 30 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1: Роздільнянська міська рада

Юридична адреса: Україна, 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Муніципальна, 17

Банківські реквізити:

(ЄДРПОУ 33356925)

р/р:_______________________________

 

Роздільнянський міський голова ____________________ В.О. Шовкалюк

                                                                   М. П.

 

Сторона-2: Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області

Юридична адреса: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Центральна, 79

Банківські реквізити:

(ЄДРПОУ 05384548)

р/р:_______________________________

 

Лиманський селищний голова __________________ В.В. Бакланов

                                                                   М. П.

 

Сторона-3: Степанівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області

Юридична адреса: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Дружби, 27

Банківські реквізити:

(ЄДРПОУ 04527193 )

р/р:_______________________________

 

Степанівський сільський голова _________________ Н.В. Бараненко

                                                                   М. П.

 

 

____ ________________ року

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення