Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

09/08/2023

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 51-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік

 

15572000000
(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 363 123 802 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 360 486 802 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 637 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі  363 123 802 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 344 322 684 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 18 801 118 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 16 164 118 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 16 164 118 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 9 190 300 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- повернення поворотної фінансової допомоги суб’єктами малого і середнього підприємництва.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету;

3) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету, згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 2, 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

 - забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Роздільнянської міської ради на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Забезпечити головними розпорядниками коштів виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).
13. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Роздільнянської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики вносити зміни до бюджету Роздільнянської міської ради на 2021 рік з подальшим затвердженням Роздільнянською міською радою, крім випадків, зазначених частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.

14. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Роздільнянської міської ради за поданням фінансового управління Роздільнянської міської ради вносити зміни до міського бюджету на 2021 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Роздільнянською міською радою.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Рішення оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Роздільнянської міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

24 грудня 2020 року
№51-VIII

   

 


Прикріплені файли: