Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

29/08/2023

Рішення міської ради від 23.08.2023 № 3282-VIII «Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXII сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради

 

Розглянувши клопотання КНП «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради від 09 серпня 2023 року № 98, керуючись Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 (зі змінами та доповненнями), п. 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», в зв’язку із звільненням головного лікаря КНП «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради відповідно до розпорядження Роздільнянського міського голови від 26 травня 2023 року № 171/од-2023, відповідно до абз. 3 п. 6.5 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради, затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 30 грудня 2020 року № 64-VIII, враховуючи Порядок надання службових жилих приміщень лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради, затверджений рішенням Роздільнянської міської ради від 31 травня 2023 року № 3117-VIII, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, й постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради, затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 30 грудня 2020 року № 64-VIII, а саме:

1.1. пункт 1.11 розділу I «Загальні положення» викласти у наступній редакції:

«1.11. Місцезнаходження Підприємства: вулиця Привокзальна, 17, місто Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область, 67400».

1.2. доповнити VIII «Повноваження трудового колективу» пунктом 8.15 наступного змісту:

«8.15. Службовими жилими приміщеннями забезпечуються за місцем роботи медичні працівники (лікарі), які працюють у комунальному некомерційному підприємстві з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради та члени їх сімей відповідно до Порядок надання службових жилих приміщень лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради».

8.15.1. Щороку до 01 грудня Генеральний директор подає до Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради протоколи лікарської ради комунального некомерційного підприємства з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради зі списками медичних працівників (лікарів) та членів їх сімей, які перебувають у трудових відносинах з Підприємством та потребують поліпшення житлових умов.

8.15.2. Лікарська рада утворюється в комунальному некомерційному підприємстві з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради за наказом керівника з затвердженням Положення про лікарську раду та її складу.

8.15.3. При отриманні службового житла працівники не знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання.

8.15.4. Службові жилі приміщення надаються виключно медичним працівникам, вказаних у п. 1.2 Порядок надання службових жилих приміщень лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради.

8.15.5. Службове жиле приміщення надається лікарю на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним.

8.15.6. Службові жилі приміщення надається лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради на час виконання ними службових обов’язків, які потребують проживання в такому приміщенні.

8.15.7. Службові жилі приміщення надаються лікарям за рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради.

8.15.8. Перед винесенням рішення про надання службового жилого приміщення адміністрація комунального некомерційного підприємства з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради зобов'язана роз'яснити медичному працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.

8.15.9. На підставі прийнятого рішення Виконавчого комітету міської ради лікарю видається ордер на вселення до службового жилого приміщення та укладається з ним договір найму службового жилого приміщення».

1.3. доповнити п. 6.6. розділ VI «Управління підприємством» підпунктами 6.6.22 і 6.6.23 наступного змісту:

«6.6.22. Щороку до 01 грудня керівник Підприємства подає до Виконавчого комітету міської ради протоколи лікарської ради Підприємства зі списками медичних працівників (лікарів) та членів їх сімей, які перебувають у трудових відносинах з Підприємством та потребують поліпшення житлових умов.

6.6.23. Лікарська рада утворюється на Підприємстві за наказом керівника з затвердженням Положення про лікарську раду та її складу».

1.4. в тексті Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради замінити в усіх відмінках слово «головний лікар» на «генеральний директор».

1.5. доповнити п. 6.5. розділ VI «Управління підприємством» абзацом дев’ять наступного змісту:

«погоджує структуру та штатний розпис Підприємства»

1.6. пункт 3.8. розд. ІІІ «Правовий статус» викласти у наступній редакції:

«3.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис за погодженням з Засновником»

1.7. абзац десятий пункту 5.1 розділу V «Права та обов’язки» викласти у наступній редакції:

«Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником».

1.8. пункт 4.4. розд. IV «Статутний капітал. Майно та фінансування» викласти у новій редакції:

«4.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

 • комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

 • власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

 • цільові кошти;

 • гранти, у тому числі міжнародні;

 • бюджетні кошти, отримані за бюджетною програмою з відповідного бюджету, який застосовує передбачені Бюджетним кодексом України програмно-цільовий метод бюджетування як їх одержувач;

 • бюджетні кошти, отримані як фінансова підтримка з місцевого бюджету одержувачу бюджетних коштів;

 • фінансування від міжнародних організацій;

 • кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

 • бюджетні кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування, укладеними з відповідним розпорядником бюджетних коштів, органами місцевого самоврядування, на території яких відсутні медичні заклади;

 • майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у т.ч. благодійних організацій; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

 • кошти юридичних та фізичних осіб, отримані від: страхових компаній (за послуги надані застрахованим пацієнтам); роботодавців як плата за медичні послуги, надані працівникам; платних послуг;

 • кредити банків;

 • майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

 • майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

 • інші джерела, не заборонені законодавством».

1.9. пункт 8.13 розділу VIII «Повноваження трудового колективу» доповнити підпунктом 8.13.1. такого змісту:

«8.13.1. Генеральному директору премії, надбавки або інші заохочення, за особистий внесок в загальні результати роботи Підприємства здійснюються у межах наявних коштів фонду на оплату праці, і встановлюються щомісячно наказом Відділу соцполітики по клопотанню Генерального директора за погодженням з профільним заступником міського голови та Роздільнянським міським головою».

1.10. пункт 7.1. розділу VII «Організаційна структура підприємства» доповнити підпунктом 7.1.1. такого змісту:

«7.1.1. Структура Підприємства розробляється Генеральним директором Підприємства та затверджується ним за погодженням із Засновником».

1.11. пункт 7.4. розділу VII «Організаційна структура підприємства» доповнити підпунктом 7.4.1. такого змісту:

«7.4.1. Штатний розпис Підприємства розробляється Генеральним директором Підприємства та затверджується ним за погодженням із Засновником (Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради)».

2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради (у новій редакції) (додається).

3. Доручити виконуючому обов’язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради (код ЄДРПОУ 38407455) КАРАБАШ Світлані Олександрівні здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

4 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Роздільнянської міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

23 серпня 2023 року
№3282-VIII

   

Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення