Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

22/10/2023

Рішення міської ради від 22.04.2021 № 688-VIII «Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю між Роздільнянською міською територіальною громадою та фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 сесія VIІI скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю між Роздільнянською міською територіальною громадою та фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»

 

Керуючись ст.ст. 25-26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки розвитку та просування партнерських проектів сталого розвитку в галузі енергобезпеки та диверсифікації джерел енергії, зменшення витрат енергоносіїв; збереження довкілля, благоустрою територій, біосферних розробок; енергозбереження на об’єктах державної та комунальної власності, сталого розвитку; модернізація технологій житлово-комунального сектору та розвитку альтернативних джерел енергії; економіки партнерства «громада-бізнес-влада»; стратегічного планування; комплексної оцінки середовища, «змін клімату»; моніторингу дій влади та навчання громади (громадський нагляд та контроль); обміну досвідом та знаннями, накопиченими експертами у відповідних сферах діяльності за допомогою участі експертів та підписантів у семінарах, конференціях, бізнес-форумах та інших заходах, організованих будь-якою зі Сторони підписантів; розроблення стандартів для професійного функціонування суб’єктів у вищезазначених сферах, враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики; з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва, Роздільнянська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на підписання Меморандуму про співпрацю між Роздільнянською міською територіальною громадою та фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» (додається).

2. Уповноважити Роздільнянського міського голову – Шовкалюка Валерія Олександровича підписати Меморандум про співпрацю, що зазначений у п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

22 квітня 2021 року
№688-VIII

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

від 22 квітня 2021 року №688-VIII

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

м. Лубни ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.04.2021

 

За результатами 1-ї організаційної конференції експертів зі сталого розвитку, енергозбереження, екології та енергетичної безпеки, як частини всеукраїнського проекту «Енергобезпека малих міст України», учасниками було досягнуто згоди щодо підписання Меморандуму про співпрацю в інноваційній та науково-виробничій сфері.

Цей Меморандум укладається з метою підтримки, розвитку та просування партнерських проектів сталого розвитку в галузі: енергобезпеки та диверсифікації джерел енергії, зменшення витрат енергоносіїв; збереження довкілля, благоустрою територій, біосферних розробок; енергозбереження на об’єктах державної та комунальної власності, сталого розвитку; модернізації технологій житлово-комунального сектору та розвитку альтернативних джерел енергії; економіки партнерства «громада-бізнес-влада»; стратегічного планування, комплексної оцінки середовища, «змін клімату»; моніторингу дій влади та навчання громади (громадський нагляд та контроль); обміну досвідом та знаннями, накопиченими експертами у відповідних сферах діяльності, за допомогою участі експертів та підписантів у семінарах, конференціях, бізнес-форумах та інших заходах, організованих будь-якою зі Сторін підписантів; розроблення стандартів для професійного функціонування суб’єктів у вищезазначених сферах.

Дії учасників конференції, експертів галузі та фахівців у сфері містобудування, планування, енергетики, довкілля, зосереджуються на проектах розвитку території України, шляхом спільної діяльності через Громадську організацію Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу», м. Лубни.

До Меморандуму про співпрацю залучаються організації, які опікуються питаннями сталого розвитку, надають (можуть надавати) консультації, експертні висновки (рецензії) за проектами планування енергоефективності, збереження довкілля, скорочення шкідливих викидів, впровадженню новітніх технологій.

Головною метою запланованих спільних заходів є відпрацювання дієвої системи допомоги малим містам, селищам та об’єднаним громадам в ініціації, плануванні, втіленні проектів власної модернізації енергетичного та фінансового менеджменту, енергозбереження, сталого розвитку, економії власних ресурсів тощо.

Спільна діяльність, на думку експертів, буде направлена на подолання перешкод у модернізації та структурних змінах в місцевій енергосистемі, розвиток альтернативних джерел енергії та екологічні проекти, а також спільне лобіювання проектів сталого розвитку територій та енергоефективності малих міст України.

Партнери направлятимуть свої зусилля на фінансування та виконання вигідних енергоефективних проектів, подолання технічних ризиків, залучаючи весь наявний експертний потенціал муніципалітетів для підготовки необхідних проектних пропозицій.

Концентрація зусиль партнерів, згідно Меморандуму, буде направлена на співпрацю задля сприяння включенню жителів України до проектів розвитку територій місцевих громад, у життя суспільства та в систему освіти шляхом створення необхідних для цього умов і забезпечення можливості рівного доступу всіх членів громади для отримання інформаційних послуг, консультацій, юридичної, організаційної допомоги для консолідації зусиль громад.

Для спільного розуміння та ефективної співпраці партнери погоджуються із розумінням системи послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення рівних можливостей:

- інформування, консультування та навігації, зокрема:

- інформування – надання інформації,

- обмін інформацією,

- допомога громаді та владі знаходити спільні механізми співпраці та отримувати доступ до існуючих видів грантової підтримки для задоволення широкого спектру потреб, а також поширення даної моделі через ЗМІ, за допомогою «круглих столів», семінарів, конференцій; консультування передбачає спільне проектування на основі визначених потреб, діючі та заплановані послуги, передбачені цим Меморандумом;

- навігація передбачає вибір оптимального шляху у кожному конкретному випадку (проектному рішенні), плануванні заходів та надання інструментів, необхідних для створення проектів сталого розвитку, визначених в Меморандумі та супутніх послуг для підтримки суб’єктів співпраці.

Сторони Меморандуму (партнери) зобов’язуються здійснювати співпрацю за наступними напрямками:

- організовувати та інформаційно підтримувати проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, робочих зустрічей, тренінгів тощо), спрямованих на просування моделі сталого розвитку;

- в межах діяльності своєї організації забезпечувати ефективність у екологічному плануванні, комплексній оцінці проблем та визначенні індикаторів розвитку;

- сприяти у створенні бази даних проектів сталого енергетичного розвитку; сприяти впровадженню вдалих проектів (згідно створеного банку даних) через надання необхідної інформації, дотримуючись у роботі правил конфіденційності;

- сприяти впровадженню сучасних форм та методів підготовки фахівців для органів місцевого самоврядування через спільну участь у проведенні підготовчих курсів, навчальних семінарів, стажувань тощо;

- організувати лідерів громадської думки (громадянського суспільства), через активістів змін, для створення мультимедійного продукту проекту «Організація співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергобезпеки»;

- розробляти та реалізовувати інші спільні заходи, спрямовані на повне та всебічне виконання даного Меморандуму.

Учасниками було досягнуто згоди, що інтереси експертного співтовариства за результатами 1-ї організаційної конференції експертів зі сталого розвитку, енергозбереження, екології та енергетичної безпеки, як частини всеукраїнського проекту «Енергобезпека малих міст України», буде представляти Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу».

Підписати Меморандум від імені експертного співтовариства доручено Президенту Фонду «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу», м. Лубни.

Цей Меморандум набирає чинності від дня підписання та діє протягом всього часу існування. Меморандум залишається відкритим для підписання іншими організаціями, які виявляють бажання долучитися до співпраці у впровадженні проектів сталого розвитку.


Громада у соцмережах: