Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

22/10/2023

Рішення міської ради від 22.04.2021 № 689-VIII «Про затвердження Меморандуму про співробітництво між Роздільнянською міською радою Одеської області та установою «Агенція регіонального розвитку Одеської області»»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 сесія VIІI скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження Меморандуму про співробітництво між Роздільнянською міською радою Одеської області та установою «Агенція регіонального розвитку Одеської області»

 

Керуючись ст.ст. 25-26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації пріоритетних напрямів співробітництва, забезпечення створення належних умов для активізації інвестиційної діяльності на території Роздільнянської міської територіальної громади, оперативного обміну інформацією, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Меморандум про співробітництво між Роздільнянською міською радою Одеської області та установою «Агенція регіонального розвитку Одеської області» (додається).

2. Уповноважити Роздільнянського міського голову - Шовкалюка Валерія Олександровича підписати Меморандум про співробітництво, що зазначений у п.1. даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

22 квітня 2021 року
№689-VIII

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

від 22 квітня 2021 року №689-VIII

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум про співробітництво

між Роздільнянською міською радою Одеської області та установою «Агенція регіонального розвитку Одеської області»

 

м. Роздільна

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

«____» __________ 2021 р.

 

Роздільнянська міська рада Одеської області, в особі голови Шовкалюка Валерія Олександровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Агенція регіонального розвитку Одеської області, в особі т.в.о. директора Шестакова Андрія Івановича, який діє на підставі Положення, та надалі – Сторони, уклали цей Меморандум про співробітництво ( далі – Меморандум) про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього Меморандуму є співробітництво Сторін з питань підготовки та реалізації інвестиційних, грантових проектів, поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для діяльності інвесторів на території Роздільнянської міської ради Одеської області (далі – «громада»).

1.2. Співробітництво Сторін включає впровадження комплексу правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на підвищення економічного і соціального розвитку, створення нових робочих місць, підвищення добробуту мешканців громади .

 

2. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА

2.1. Пріоритетними напрямками співробітництва Сторін є:

- розробка та реалізація програм, проектів для залучення приватних інвестицій, фінансування міжнародних організацій;

- залучення інвесторів на територію громади;

- взаємодія з центральними органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними інституціями з метою врахування інтересів інвесторів;

- організація і проведення спільних заходів, спрямованих на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес Сторін.

Викладені у цій статті пріоритетні напрями співробітництва Сторін не є вичерпними і їх перелік може бути розширено за згодою Сторін.

 

3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

3.1. З метою реалізації пріоритетних напрямів співробітництва Сторони забезпечують створення належних умов для активізації інвестиційної діяльності у громаді, оперативного обміну інформацією.

3.2. Сторони домовилися щодо включення представників до спільних робочих груп тощо, пов'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності у громаді.

3.3. Взаємодія між Сторонами з усіх робочих питань стосовно надання послуг за цим Меморандумом здійснюється через осіб, зазначених нижче (надалі – «Ключові Контактні Особи»).

Ключовою Контактною Особою від Агенції є:

ПІБ:

Посада:

E-mail:

Тел.:

Ключовою Контактною Особою від Роздільнянської міської ради є:

ПІБ: Ковальський Вадим Олексійович

Посада: начальник відділу інвестицій та розвитку територій

E-mail: gorsovetrazd@ukr.net

Тел.: (04853) 3-25-75

3.4.У випадку реалізації на території громади буд-якого інвестиційного проекту за участю Агенції або необхідності надання окремих послуг Агенції, між Агенцією та Роздільнянською міською радою Одеської області укладається окрема угода ( про надання послуг, про сумісно діяльність тощо) з деталізацію взаємовідносин.

 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Сторони домовилися дотримуватися умов конфіденційності відносно будь-якої інформації, отриманої від (або про) потенційних інвесторів у ході співробітництва за цим Меморандумом до моменту підписання буд-яких угод про реалізації інвестиційних проектів та публічного їх оголошення на сайті Агенції та Одеської ОДА, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці інвестора, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб як протягом строку дії цього Договору, так і після закінчення строку дії цього Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених цією Угодою, відповідно до чинного законодавства.

5.2. Виконання умов цього Меморандуму не передбачає виникнення фінансових зобов'язань між Сторонами.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє протягом 10 (десяти) років.

6.2. Всі плани та договори, укладені для виконання цього Меморандуму, є невід'ємною його частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

6.3. Цей Меморандум укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Роздільнянська міська ради Одеської області

Код ЄДРПОУ: 33356925

Юридична адреса:
вулиця Муніципальна, будинок 17,
місто Роздільна,
 Роздільнянського району,
 Одеська обл., 67400

Голова _________В.О. Шовкалюк

Установа «Агенція регіонального розвитку Одеської області»

Код ЄДРПОУ: 43903137

Юридична адреса:
проспект Шевченка, будинок 4, 
місто Одеса, 65000

Т.в.о директора_______ А.І. Шестаков 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 


Громада у соцмережах: