Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

23/10/2023

Рішення міської ради від 22.04.2021 № 746-VIII «Про затвердження Меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Роздільнянською міською територіальною громадою»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження Меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Роздільнянською міською територіальною громадою

 

Керуючись ст.ст. 25-26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», з метою реалізації пріоритетних напрямів співробітництва, забезпечення підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території Роздільнянської міської територіальної громади, оперативного обміну інформацією, враховуючи висновки постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, Роздільнянська міська рада:     

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Роздільнянською міською територіальною громадою (додається).

2. Уповноважити Роздільнянського міського голову – Шовкалюка Валерія Олександровича підписати Меморандум про співпрацю та партнерство, що зазначений у п.1. даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

22 квітня 2021 року
№746-VIII

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

від 22 квітня 2021 року №746-VIII

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум

між Головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Роздільнянською територіальною громадою

 

м. Одеса

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

«____» __________ 2021 р.

 

Головне управління Національної поліції в Одеській області в особі начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області, генерала поліції третього рангу Беха Олега Володимировича, що діє на підставі Положення про ГУНП в Одеській області, затвердженого наказом Національної поліції України від 06 листопада 2015 року №32, та Закону України «Про національну поліцію» від 02 липня 2015 року №580-VIII (далі – Сторона 1), та Територіальна громада в особі Голови Роздільнянської територіальної громади, Шовкалюка Валерія Олександровича, що діє на підставі Законів України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Сторона 2), разом іменовані – Сторони, уклали цей Меморандум про наступне.

 

1. Мета, предмет та завдання Меморандуму

1.1.Метою Меморандуму є співпраця Сторін на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території територіальних громад.

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін для досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів на умовах та в межах, установлених цим Меморандумом та законодавством.

1.3. Завданнями співпраці є спільна діяльність у напрямах:

узгодження позиції щодо розв'язання у межах компетенції Сторін найбільш гострих та актуальних проблем, які виникають в територіальній громаді та людей, що проживають на її території;

проведення практичної підготовки та навчання поліцейських із залученням представників місцевого самоврядування та інших заінтересованих і компетентних сторін з питань, що відповідають меті цього Меморандуму;

узгодження спільних дій щодо покращення взаємодії між Сторонами та підвищення якості надання поліцейських послуг на відповідних територіях;

підготовка спільних пропозицій та звернень територіальних громад до компетентних органів державної влади та посадових осіб, спрямованих на досягнення мети цього Меморандуму;

організація і проведення спільних заходів (тематичних зустрічей, круглих столів, тематичних програм і проектів), залучення інших заінтересованих сторін, створення спільних планів роботи тощо;

обмін позитивним досвідом та запровадження нових форм і методів щодо забезпечення безпеки людей, які проживають на її території, та створення захищеного комфортного життєвого простору;

будь-які інші види співпраці в межах чинного законодавства України, узгоджені Сторонами.

1.4. Фінансування заходів, передбачених Меморандумом може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших, не заборонених законодавством джерел.

 

2. Співпраця сторін

2.1. Головне управління Національної поліції України в Одеській області:

1) забезпечує ефективність надання поліцейських послуг, передбачених Законом України «Про національну поліцію»;

2) сприяє реалізації проектів та програм, що впроваджуються Стороною 2, спрямованих на впровадження комплексного підходу щодо взаємодії та співпраці, впровадження ефективного та сталого комплексу превентивних заходів із забезпечення публічної безпеки на території територіальної громади;

3) виявляє та усуває причини та/або умови, що сприяють вчиненню правопорушень, та здійснює планування службової діяльності з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальної громади;

4) у межах компетенції приймає участь у реалізації спільних проектів, програм та інших заходів, спрямованих на протидію злочинності та охорону прав і свобод людей, які проживають на території територіальної громади;

5) забезпечує відокремлений підрозділ Головного управління Національної поліції, який виконує свої повноваження на території територіальної громади, кваліфікованими кадрами (поліцейськими), які пройшли конкурсний відбір і відповідне навчання.

 

2.2. Територіальна громада:

1) організовує та проводить інформаційні заходи на території територіальної громади щодо реалізації проектів та програм, у тому числі спрямованих на здійснення превентивних заходів, спрямованих на публічну безпеку з метою створення безпечного простору на території територіальної громади;

2) надає Стороні 1 інформацію про стан реалізації напрямів співпраці, окреслених цим Меморандумом в межах законодавства України;

3) вирішує спільно із Стороною 1 та її відповідними відокремленими підрозділами, питання щодо створення належних умов для служби та відпочинку поліцейських у відповідності до законодавства України;

4) організовує спільні наради та брифінги керівництва відокремленого підрозділу Головного управління Національної поліції, який виконує свої повноваження на території територіальної громади, щодо стану забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, а також вжиті заходи щодо охорони прав і свобод людей.

 

3. Принципи взаємодії

3.1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводять до можливих юридичних чи фінансових наслідків або зобов'язань для будь-кого з них.

3.2. Сторони здійснюють співробітництво на основі колегіальності, взаємної відкритості, достовірності наданої інформації, рівноправності та узгодженості дій при виконанні умов Меморандуму.

3.3. Сторони здійснюють спільну діяльність на основі взаєморозуміння та систематичної комунікації.

3.4.Спірні питання,що стосуються реалізації цього Меморандуму, вирішуються шляхом обговорення і консультацій між Сторонами.

 

4. Термін дії Меморандуму і порядок внесення до нього змін і доповнень

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та діє протягом одного року, Меморандум автоматично пролонгується на рік, якщо жодна зі Сторін завчасно не заявить про свій намір припинити його дію шляхом надсилання письмового повідомлення не менше ніж за 6 місяців до дати пролонгації.

4.2. У разі необхідності та в будь-який момент усі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються письмово за згодою Сторін та є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

4.3. Меморандум не обмежує Сторони і не зачіпає жодним чином права і зобов'язання Сторін щодо їхніх укладених договорів, меморандумів про співробітництво з державними органами та громадськими організаціями.

4.4. Цей Меморандум укладено на трьох аркушах у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

 

5. Адреса та підписи Сторін

Головне управління Національної поліції в Одеській області

 

Адреса: 65080, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 15-А

Начальник

____________ О.В.Бех

Роздільнянська територіальна громада

 

Адреса: 67400, Україна, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Муніципальна, 17

Голова

__________ В.О.Шовкалюк

 


Громада у соцмережах:

       

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення