Логотип

Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

08/11/2023

Рішення міської ради від 09.06.2021 № 763-VIII «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IX сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади

 

Відповідно до ст.ст. 40, 52, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів від 04 грудня 2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS CoV-2» (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити, що головні розпорядники бюджетних коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

1.1. товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно;

1.2. товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань – на строк не більше 12 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно;

1.3. товарів, робіт і послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах – на строк не більше 24 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно.

2. Кількість платежів з попередньої оплати в межах строку визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва. 

3. Головні розпорядники бюджетних коштів відповідають за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

4. Установити, що попередня оплата розпорядниками бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

5 . Головним розпорядникам бюджетних коштів:

5.1. забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

5.2. не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

6. На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення Роздільнянської міської ради від 28 січня 2020 року №2468-VII «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

9 червня 2021 року
№763-VIII

   

 


Громада у соцмережах: