Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

08/11/2023

Рішення міської ради від 09.06.2021 № 778-VIII «Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів Роздільнянської міської територіальної громади»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IX сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів Роздільнянської міської територіальної громади

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», з метою врегулювання використання шкільних автобусів КУ «Роздільнянський центр освіти», на підставі листа директора КУ «Роздільнянський центр освіти» від 28.05.2021 року № 251/04/01-15 (вх.: №1312 від 28.05.2021 р.), враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок використання шкільних автобусів (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

9 червня 2021 року
№778-VIII

   

 


   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

9 червня 2021 року

№778-VIII

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ

 

 1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих в рамках реалізації Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31, при організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень учнів та педагогічних працівників закладів освіти Роздільнянської міської територіальної громади. Перевезення сторонніх осіб шкільними автобусами забороняється.

Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року №2205.

Організація перевезень дітей шкільними автобусами здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпечення безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами.

Шкільні автобуси є спеціальними транспортними засобами для регулярних перевезень, що здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою дітей дошкільного та шкільного віку і педагогів на передбачених маршрутом зупинках до місць навчання/роботи  та в зворотному напрямку за умови відсутності навчального закладу відповідного ступеню за місцем проживання дитини або його розташування на відстані пішохідної доступності  понад 2 км, а також для забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, здійснення нерегулярних перевезень здобувачів освіти та педагогів до місць проведення позакласних і позашкільних, районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових заходів і спортивних змагань; забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах районного й обласного рівнів; організації підвезення учасників зовнішнього оцінювання з числа випускників закладів освіти до пунктів тестування та в зворотному напрямку.

Використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних перевезень затверджується наказом директора КУ «Роздільнянський центр освіти» та забезпечується необхідною документацією керівником відповідного навчального закладу (шляховий лист, наказ про затвердження складу делегації, інструктажі та ін.).

Використання шкільних автобусів для потреб, не передбачених даним положенням, дозволяється тільки за погодженням голови Роздільнянської міської ради (власником комунального майна). Забороняється використання шкільних автобусів для потреб, не передбачених даним положенням, якщо воно порушує навчально-виховний процес.

Схеми маршрутів затверджуються директором КУ «Роздільнянський центр освіти» за погодженням керівника відділу освіти та, за можливістю, сектора відділу поліції ГУНП в Одеській області.

Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування організації перевезень шкільними автобусами здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

2. Повноваження керівника загальноосвітнього навчального закладу, у розпорядженні якого перебуває шкільний автобус, що організовує перевезення учнів і педагогів

Керівник загальноосвітнього навчального закладу, у розпорядженні якого перебуває шкільний автобус, що організовує перевезення учнів і педагогів, здійснює контроль за використанням шкільного автобуса за цільовим призначенням та призначає відповідальних за безпеку дітей.

Призначає наказом відповідального за організацію перевезень і супроводжуючих, вихователя з числа працівників закладу освіти, організовує їх своєчасний інструктаж і навчання.

Інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють про умови організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса.

Затверджує наказом списки учнів, які перевозяться із зазначенням пунктів посадки і висадки у відповідності з паспортом маршруту.

Забезпечує проходження водієм автобуса передрейсового та післярейсового медичного огляду.

Визначає місце стоянки автобуса, забезпечує його технічне обслуговування та створює необхідні умови для підготовки до рейсів.

Забезпечує щорічне навчання водія шкільного автобуса з питань безпеки дорожнього руху.

Організовує контроль за дотриманням графіка (розкладу) та маршруту руху.

Здійснює інші повноваження і забезпечує дотримання вимог, передбачених діючими нормативно-правовими актами.

Забезпечує наявність наступної документації:

 • паспорт маршруту шкільного автобуса;

 • графік руху шкільного автобуса;

 • накази про призначення відповідального за організацію перевезень, вихователя і супроводжуючих;

 • накази про затвердження списків учнів та педагогів, які перевозяться;

 • наказ про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення учнів та педагогів;

 • інструкцію для водія про особливості роботи у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

 • інструкцію для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів;

 • інструкцію для водія і супроводжуючих по наданню першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;

 • інструкцію для водія, вихователя і супроводжуючих по діях в разі дорожньо- транспортної пригоди;

 • інструкцію для водія, вихователя і супроводжуючих по діях у разі загрози вчинення терористичного акту;

 • інструкцію для водія при русі через залізничні колії;

 • інструкцію для вихователя, супроводжуючих по організації безпечного перевезення учнів;

 • інструкцію для учнів при проходженні по маршруту;

 • журнал обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих;

 • журнал обліку інструктажів для учнів;

 • журнал перед рейсового та після рейсового медичного огляду водія;

 • журнал обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в дорожньо-транспортних пригодах;

 • журнал обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на лінію та повернення.

 

3. Повноваження комунальної установи

 1. Здійснює аналіз забезпеченості загальноосвітніх закладів Роздільнянської міської територіальної громади автобусами за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 2. Формує рознарядку одержувачів автобусів та визначає черговість отримання автобусів.

 3. Забезпечує формування замовлення на поставку автобусів.

 4. Організовує передачу загальноосвітнім навчальним закладам Роздільнянської міської територіальної громади автобусів, придбаних за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 5. Із залученням Роздільнянського відділення поліції здійснює контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень, в т. ч. шляхом проведення перевірок з питань організації перевезення учнів та педагогічних працівників при розгляді звернень громадян.

 6. Забезпечує матеріально-технічне обслуговування автобусів, а саме:

 • забезпечує паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством по окремим функціям в межах затверджених кошторисних призначень;

 • здійснює оплату праці та відряджень водіїв згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

 • здійснює страхування автотранспорту та водіїв.

 

4. Повноваження Відділу освіти

Відділ освіти Роздільнянської міської ради організовує моніторинг потреби у забезпеченні загальноосвітніх навчальних закладів автобусами на підставі проведених заходів по оптимізації освітньої мережі.

 

5. Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень дітей і педагогів та за цільовим використанням шкільних автобусів

Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень проводиться Сектором відділу поліції ГУНП в Одеській області та комунальною установою «Роздільнянський центр освіти» в рамках проведення виїзних перевірок з питання організації підвозу учнів та педагогів, що здійснюються при розгляді звернень громадян.

Контроль за цільовим використанням шкільних автобусів, за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень дітей і педагогів шкільними автобусами здійснює керівник комунальної установи «Роздільнянський центр освіти» та директор загальноосвітнього навчального закладу, у розпорядженні якого перебуває шкільний автобус.

 


Громада у соцмережах:

       

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення