Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

28/11/2023

Рішення міської ради від 21.11.2023 № 3483-VIII «Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради»»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХV сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради»

 

В зв’язку з прийняттям Порядку надання службових жилих приміщень лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради, затверджений рішенням Роздільнянської міської ради від 31 травня 2023 року № 3117-VIII, відповідно до пп. 6.7.2. п. 6.7. Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради», затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 30 грудня 2020 року № 59-VIII, враховуючи, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, й постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради», затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 30 грудня 2020 року № 59-VIII, а саме:

1.1. доповнити розділ VIII «Повноваження трудового колективу» пунктом 8.15 наступного змісту:

«8.15. Службовими жилими приміщеннями забезпечуються за місцем роботи медичні працівники (лікарі), які працюють у комунальному некомерційному підприємстві з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради та члени їх сімей відповідно до Порядок надання службових жилих приміщень лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради».

8.15.1. Щороку до 01 грудня Генеральний директор подає до Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради протоколи лікарської ради комунального некомерційного підприємства з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради зі списками медичних працівників (лікарів) та членів їх сімей, які перебувають у трудових відносинах з Підприємством та потребують поліпшення житлових умов.

8.15.2. Лікарська рада утворюється в комунальному некомерційному підприємстві з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради за наказом керівника з затвердженням Положення про лікарську раду та її складу.

8.15.3. При отриманні службового житла працівники не знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання.

8.15.4. Службові жилі приміщення надаються виключно медичним працівникам, вказаних у п.1.2 Порядок надання службових жилих приміщень лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради.

8.15.5. Службове жиле приміщення надається лікарю на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним.

8.15.6. Службові жилі приміщення надається лікарям комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради на час виконання ними службових обов’язків, які потребують проживання в такому приміщенні.

8.15.7. Службові жилі приміщення надаються лікарям за рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради.

8.15.8. Перед винесенням рішення про надання службового жилого приміщення адміністрація комунального некомерційного підприємства з охорони здоров’я Роздільнянської міської ради зобов'язана роз'яснити медичному працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.

8.15.9. На підставі прийнятого рішення Виконавчого комітету міської ради лікарю видається ордер на вселення до службового жилого приміщення та укладається з ним договір найму службового жилого приміщення».

1.2. доповнити п. 6.3. розділ VI «Управління підприємством» підпунктом 6.3.1 наступного змісту:

«6.3.1. За поданням Відділу соцполітики Роздільнянський міський голова призначає і звільняє керівника Підприємства».

1.3. доповнити розділ VI «Управління підприємством» пунктами 6.13. і 6.14 наступного змісту:

«6.13. Щороку до 01 грудня керівник Підприємства подає до Виконавчого комітету міської ради протоколи лікарської ради Підприємства зі списками медичних працівників (лікарів) та членів їх сімей, які перебувають у трудових відносинах з Підприємством та потребують поліпшення житлових умов.

6.14. Лікарська рада утворюється на Підприємстві за наказом керівника з затвердженням Положення про лікарську раду та її складу».

1.4. доповнити п. 7.1. розділу VII «Організаційна структура підприємства» підпунктом 7.1.1. такого змісту:

«7.1.1. Структура Підприємства розробляється Генеральним директором Підприємства та затверджується ним за погодженням із Засновником».

1.5. доповнити п. 7.3. розділу VII «Організаційна структура підприємства» підпунктом 7.3.1 такого змісту:

«7.3.1. Штатний розпис Підприємства розробляється Генеральним директором Підприємства та затверджується ним за погодженням із Засновником (Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради)».

1.6. пункт 4.5. розділу IV «Статутний капітал. Майно та фінансування» викласти у наступній редакції:

«4.5. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

 • комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

 • власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

 • цільові кошти;

 • гранти, у тому числі міжнародні;

 • бюджетні кошти, отримані за бюджетною програмою з відповідного бюджету, який застосовує передбачені Бюджетним кодексом України програмно-цільовий метод бюджетування як їх одержувач;

 • бюджетні кошти, отримані як фінансова підтримка з місцевого бюджету одержувачу бюджетних коштів;

 • фінансування від міжнародних організацій;

 • кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

 • бюджетні кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування, укладеними з відповідним розпорядником бюджетних коштів, органами місцевого самоврядування, на території яких відсутні медичні заклади;

 • майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у т.ч. благодійних організацій; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

 • кошти юридичних та фізичних осіб, отримані від: страхових компаній (за послуги надані застрахованим пацієнтам); роботодавців як плата за медичні послуги, надані працівникам; платних послуг;

 • кредити банків;

 • майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

 • майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

 • інші джерела, не заборонені законодавством».

1.7. доповнити п. 8.13 розділу VIII. «Повноваження трудового колективу» підпунктом 8.13.1 наступного змісту:

«8.13.1. Генеральному директору премії, надбавки або інші заохочення, за особистий внесок в загальні результати роботи Підприємства виплачуються у межах наявних коштів фонду на оплату праці, і встановлюються щомісячно наказом Відділу соцполітики по клопотанню Генерального директора за погодженням з профільним заступником міського голови та Роздільнянським міським головою».

1.8. підпункт 5.1.9. п. 5.1 розділу викласти у наступній редакції:

«5.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником»

2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради» (у новій редакції) (додається).

3. Доручити генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради (код ЄДРПОУ 01998851) Гудимі Вадиму Анатолійовичу здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Роздільнянської міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

21 листопада 2023 року
№3483-VIII

   

Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення