Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

28/11/2023

Рішення міської ради від 21.11.2023 № 3484-VIII «Про внесення змін до Положення про старосту»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХV сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Положення про старосту

 

Відповідно до п. 61 ч. 1 ст. 26, ст. 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на підставі п. 1.5. Положення про старосту, затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 11 лютого 2021 року № 404-VIII, з метою виконання функцій з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Роздільнянської міської територіальної громади та приведення у відповідність Положення про старосту до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» від 14 липня 2021 року № 1638-ІХ, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до Положення про старосту, затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради від 11 лютого 2021 року № 404-VIII, а саме:

1.1. пункт 1.2 розділу І «Загальні положення» викласти у новій редакції:

«1.2. Старостинський округ – частина території Роздільнянської міської територіальної громади, утвореної відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області», на якій розташовані один або декілька населених пунктів, крім адміністративного центру територіальної громади, визначена міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою, на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів.

1.2.1. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади».

1.2. пункт 2.1 розділу ІІ «Правовий статус старости» викласти у новій редакції:

«1.2. Староста затверджується міською радою поточного скликання на строк її повноважень за пропозицією Роздільнянського міського голови (надалі – міський голова), що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

1.2.1. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч більше 17 відсотків голосів.

1.2.2. За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

1.2.3. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради.

1.2.4. Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується міською радою».

1.3. пункт 2.3. розділу ІІ «Правовий статус старости» викласти у новій редакції:

«2.3. Староста працює на постійній основі в апараті Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради (надалі – виконавчий комітет) – у виконавчому комітеті ради».

1.4. доповнити пункт 4.1. розділу IV «Повноваження старости» підпунктами 211, 212 і 213 наступного змісту:

«211) доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території старостинського округу і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

212) під час мобілізації в установленому порядку своєчасно оповіщає громадян, що мешкають на території старостинського округу, і які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою-п’ятою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» про необхідність прибуття до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки;»

213) сприяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі на території старостинського округу в мирний час та в особливий період;»

1.5. доповнити пункт 4.3 розділу IV «Повноваження старости» підпунктами 281, 282 наступного змісту:

«281) доводити розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території старостинського округу і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

282) під час мобілізації в установленому порядку своєчасно оповіщати громадян, що мешкають на території старостинського округу, і які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою-п’ятою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» про необхідність прибуття до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки;»

1.6. пункт 8.1. розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти у наступній редакції:

«8.1. Старості, як посадовій особі органу місцевого самоврядування, рішенням міської ради присвоюються ранги в межах п’ятої категорії посад відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.7. пункт 8.2. розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти у новій редакції:

«8.2. Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» староста підлягає атестації. Атестація старост з метою оцінки їх ділових та професійних якостей здійснюється один раз на 4 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

21 листопада 2023 року
№3484-VIII