Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

22/12/2023

Рішення міської ради від 08.07.2021 № 952-VIII «Про затвердження Статуту Комунальної установи «Роздільнянський центр освіти» в новій редакції»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія VІII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження Статуту Комунальної установи «Роздільнянський центр освіти» в новій редакції

 

В зв’язку з необхідністю розширення повноважень Комунальної установи «Роздільнянський центр освіти» в сфері діяльності із забезпечення стравами та напоями для провадження системи HACCP в закладах освіти територіальної громади, зменшення повноважень у сфері методичної роботи на виконання ч. 5 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, та з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, та п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до Статуту Комунальної установи «Роздільнянський центр освіти», затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради 30 грудня 2020 року № 65-VIII «Про вхід Роздільнянської міської ради Одеської області до складу засновників Комунальної установи спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти», що знаходиться за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 1-А, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область (код ЄДРПОУ 38302654)» (надалі – Статут), та затвердити його в новій редакції, що додається:

1.1. п. 1.1. розд. І «Загальні положення» Статуту викласти у новій редакції:

«КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ» (надалі – Установа) це комунальна установа, діяльність якої спрямована на забезпечення стабільної діяльності закладів та установ освіти на території Роздільнянської міської територіальної громади, забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків закладів освіти Роздільнянської міської ради Одеської області».

1.2. п. 1.11. розд. І «Загальні положення» Статуту викласти у новій редакції:

«Установа створена Роздільнянською районною радою Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи 25033638) на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Роздільнянського району та переданої у власність Роздільнянської міської територіальної громади в особі Роздільнянської міської ради Одеської області згідно рішення Роздільнянської районної ради Одеської області № 113-VIII від 29 грудня 2020 року «Про вихід зі складу засновників Комунальної установи спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» та передачу рухомого і нерухомого майна та майнових прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Роздільнянського району до комунальної власності територіальної громади в особі Роздільнянської міської ради Одеської області» та рішення Роздільнянської міської ради Одеської області № 65-VIII від 30 грудня 2020 року «Про вхід Роздільнянської міської ради Одеської області до складу засновників Комунальної установи спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти», що знаходиться за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 1-А, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область (код ЄДРПОУ 38302654)».

1.3. п. 2.2. розд. 2 «Мета створення та предмет діяльності установи» Статуту викласти у новій редакції:

«Основними завданнями Установи є:

 • забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків закладів освіти Роздільнянської міської територіальної громади, які утримуються за рахунок міського бюджету, на договірних засадах;

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

 • моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів навчання і виховання;

 • реалізація завдань, пов’язаних із забезпеченням закладів освіти підручниками і випускною документацією;

 • здійснення моніторингу за дотриманням в установах та закладах освіти нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та надання методичної допомоги з означених питань;

 • організація проведення навчання, атестації та переатестації з питань безпеки праці, пожежної безпеки посадових осіб освітньої галузі;

 • зведення даних бухгалтерського обліку з виконання кошторисів, видатків установ та закладів освіти;

 • проведення публічних закупівель (тендерів);

 • узагальнення й аналіз поточної інформації щодо цільового використання затверджених бюджетних призначень закладами і установами освіти;

 • розробка пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів і установ освіти;

 • зведення та подання у встановлені терміни статистичної звітності;

 • узагальнення інформації щодо технічного стану закладів і установ освіти, їх матеріально-технічного забезпечення та підготовка пропозицій щодо раціонального розподілу капітальних видатків на об’єкти освітньої галузі;

 • розгляд та погодження технічної документації щодо будівництва, реконструкції, капітальних і поточних ремонтів будівель та споруд а також інших об’єктів закладів і установ освіти;

 • упорядкування й збереження архівних матеріалів закладів і установ освіти;

 • зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

 • забезпечення установ та закладів освіти навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, інструментами, господарським та канцелярським обладнанням, меблями, інвентарем, комп’ютерною технікою і здійснення контролю за їх економним та раціональним використанням;

 • здійснення контролю за експлуатацією будівель об’єктів опалювальних систем, які знаходяться на балансі Установи;

 • забезпечення безпечної роботи автотранспорту, здійснення систематичного огляду і випуску автотранспорту на маршрут, своєчасне проведення технічного огляду автотранспорту;

 • обслуговування електроустаткування, проведення спостережень за електрообладнанням та електромережами, перевірка дії, випробування та вимірювання електроустановок установ та закладів освіти;

 • здійснення будівельно-ремонтних робіт в закладах освіти;

 • упорядкування й збереження архівних матеріалів установ та закладів освіти;

 • ремонт і обслуговування комп’ютерної техніки;

 • діяльності із забезпечення стравами та напоями закладів освіти;

 • постачання інших готових страв закладам освіти;

 • надання послуг мобільного харчування закладам освіти».

1.4. п. 2.3. розд. 2 «Мета створення та предмет діяльності установи» Статуту викласти у новій редакції:

«Предметом діяльності Установи є:

 • «фінансово-господарська діяльність закладів і установ освіти, їх матеріально-технічне оснащення;

 • умови безпечної організації життєдіяльності закладів і установ освіти»

1.5. п. 4.2. розд. 4 «Функції та організаційна структура установи» Статуту викласти у новій редакції:

«Структура та гранична чисельність штатних працівників Установи затверджується Роздільнянською міською радою за поданням Відділу освіти. А штатний розпис Установи розробляється директором та затверджується Відділом освіти за погодженням з Фінансовим відділом Роздільнянської міської ради»

1.6. п. 4.4. розд. 4 «Функції та організаційна структура установи» Статуту викласти у новій редакції:

«Організаційна структура Установи включає:

 • Централізовану бухгалтерію;

 • Групу централізованого господарського обслуговування закладів освіти».

1.7. п. 5.7 розд. 5 «Управління установою» Статуту викласти у новій редакції:

«Преміювання директора Установи, встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється Відділом освіти за погодженням з Роздільнянським міським головою у межах наявних коштів на оплату праці».

2. Доручити директору Комунальної установи «Роздільнянський центр освіти» Сухому М.Д. здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Роздільнянської міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

8 липня 2021 року
№952-VIII

   

Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення