Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

28/12/2023

Рішення міської ради від 21.12.2023 № 3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVII сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

21 грудня 2023 року

 

3619-VIII

 

Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік

 

15572000000
(Код бюджету)

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у сумі 342 520 274,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади – 333 658 264,0 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади – 8 862 010,0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у сумі 342 520 274,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади – 327 011 764,00 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади – 15 508 510,00 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у сумі 6 646 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у сумі 6 646 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету Роздільнянської міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,15 відсотка видатків загального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 22 992 658 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України), а також інші надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також інші надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ;

3) у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 2, 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Роздільнянської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування місцевого боргу;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Роздільнянської міської ради на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Одеської міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади забезпечити:

1) надання інформації до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIСA» відповідно до пункту 10 розділу ІІ Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488;

2) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів із дня набрання чинності цим рішенням;

3) управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, зокрема:

- оприлюднення на офіційному сайті Роздільнянської міської ради паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

- здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2024 року;

4) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

12. Дозволити виконавчому комітету Роздільнянської міської ради своїми рішеннями в період між пленарними засіданнями Роздільнянської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики вносити зміни до бюджету Роздільнянської міської ради на 2024 рік з подальшим затвердженням Роздільнянською міською радою, крім випадків, зазначених частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Дозволити виконавчому комітету своїми рішеннями в період між пленарними засіданнями Роздільнянської міської ради за поданням фінансового управління Роздільнянської міської ради вносити зміни до бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Роздільнянської міською радою.

14. Відповідно до ч. 7 ст. 23 Бюджетного кодексу України, дозволити фінансовому управлінню Роздільнянської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Розпорядникам коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити:

- укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів бюджетних асигнувань;

- у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якого прострочення заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг;

- у першочерговому порядку проведення розрахунків по оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку та інші види енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

16. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Роздільнянської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, телекомунікаційних та загальнобудинкових послуг здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду). 

17. Установити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до них по комунальним підприємствам погоджуються з фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради. 

18. Установити, що внесення змін до кошторису по спеціальному фонду в частині власних надходжень по комунальним установам погоджуються з фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради.

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

20. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною. Додаток 4 не додається, у зв’язку з відсутністю інформації в ньому.

21. Рішення оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Роздільнянської міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Валерій ШОВКАЛЮК

Прикріплені файли: