Логотип

Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

07/07/2024

Рішення міської ради від 20.12.2022 № 2873-VIIІ «Про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор»»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор»

 

Керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», на підставі Положення про Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради одеської області», затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради Одеської області від 30.12.2020 року №99-VIII, пп. 91.1.2 п. 91.1 Регламенту Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради Одеської області», затвердженого рішенням Роздільнянської міської ради Одеської області від 11.02.2021 року №110-VIII (зі змінами), враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку, з метою забезпечення доступності адміністративних послуг для маломобільних груп населення Роздільнянської міської територіальної громади, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити пересувне віддалене робоче місце адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор» та організувати надання через нього адміністративних послуг відповідно до переліку послуг, які надаються через Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради».

2. Затвердити Порядок надання адміністративних послуг за допомогою пересувного віддаленого робочого місця адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор» (додається).

3. Начальнику Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» Писаревському В.В. здійснити заходи щодо організаційного забезпечення надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регламенту, депутатської діяльності, законності, зв’язків з громадськістю, гласності та правопорядку.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Валерій ШОВКАЛЮК

 

 

   
 

20 грудня 2022 року
№2873-VIIІ

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

20 грудня 2022 року

№2873-VIII

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

надання адміністративних послуг за допомогою пересувного віддаленого робочого місця адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор»

 

 

I. Загальні положення

 

1.1. Порядок надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» (далі – віддалене робоче місце) із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор» (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення доступності та підвищення рівня обслуговування окремих категорій мешканців Роздільнянської міської територіальної громади, щодо отримання адміністративних послуг.

1.2. Надання адміністративних послуг на віддаленому робочому місці здійснюється шляхом виїзду адміністратора в межах території Роздільнянської міської територіальної громади, за місцем проживання / перебування суб’єкта звернення (удома, в лікарні, закладі соціальної сфери тощо).

1.3. Для належної організації надання адміністративної послуги Відділом «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на віддаленому робочому місці використовується «Портативне автоматизоване робоче місце «Мобільний адміністратор».

Прийом-передача спеціального обладнання адміністраторами реєструється в «Журналі прийому-передачі «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор».

1.4. Адміністратор забезпечує організацію надання адміністративної послуги на віддаленому робочому місці в строки, встановленні чинним законодавством України.

1.5. Правом на отримання адміністративних послуг на віддаленому робочому місці відповідно до цього Порядку можуть скористатись суб’єкти звернення з наступних категорій:

- особи, які досягли 80-річного віку;

- особи з інвалідністю 1 групи;

- особи, що за станом здоров’я не здатні самостійно пересуватись, у тому числі ті, які перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах.

1.5.1. Особу суб’єкта звернення Роздільнянської міської територіальної громади встановлюють згідно паспорту громадянина України та інших документів, що посвідчують особу.

Вік суб’єкта звернення визначається за даними документа, що посвідчує особу суб’єкта звернення (паспорта громадянина України та інших передбачених діючим законодавством).

1.5.2. Стан здоров’я суб’єкта звернення, що визначає його належність до категорій осіб, на яких поширюється надання послуг згідно цього Порядку, підтверджується одним з наступних документів:

- посвідченням інваліда 1 групи,

- довідкою медико-соціальної експертної комісії про наявність інвалідності 1 групи,

- довідкою сімейного лікаря або висновком медико-соціальної експертної комісії (індивідуальною програмою реабілітації інваліда) про необхідність хворого в постійному сторонньому догляді та нездатності до самообслуговування (має обмеження життєдіяльності в частині пересування).

1.6. Перелік адміністративних послуг, що надаються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора відповідає переліку послуг, які згідно рішення Роздільнянської міської територіальної громади надаються через Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»

1.7. Стягнення додаткової плати за надання послуг на віддаленому робочому місці не допускається.

 

ІІ. Порядок замовлення та надання адміністративних послуг на віддаленому робочому місці адміністратора із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор»».

 

2.1. Для отримання адміністративних послуг суб’єкт звернення або особа – заявник, що представляє інтереси суб’єкта звернення (родич, соціальний робітник, сусід, тощо), звертається у зручний для нього спосіб до Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» (далі – Центр) згідно із графіком його роботи.

2.2. Адміністратор Центру, який здійснює прийом:

- з’ясовує вид адміністративної послуги, якої потребує суб’єкт звернення;

- перевіряє належність суб’єкта звернення до категорій осіб, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку;

- надає консультацію та/або перевіряє наявність визначеного законодавством повного переліку необхідних для одержання суб'єктом звернення певної адміністративної послуги документів.

2.3. Адміністратор Центру відмовляє у прийнятті заяви на надання послуг на віддаленому робочому місці у випадках:

- суб’єкт звернення не відноситься до переліку категорій осіб, визначених пунктом 1.5. цього Порядку;

- особа-заявник звернулась щодо отримання адміністративних послуг, яких немає в переліку адміністративних послуг, що надаються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора;

- адреса місця фактичного перебування суб’єкта звернення знаходиться за межами території Роздільнянської міської територіальної громади;

- відсутній або неповний пакет документів для надання адміністративної послуги у суб’єкта звернення.

Під час здійснення прийому адміністратор зобов’язаний надати заявнику вичерпну консультацію щодо порядку та умов одержання адміністративної послуги.

2.4. У випадку відповідності суб’єкта звернення категоріям осіб, на яких поширюється дія пункту 1.5. Порядку, відповідності виду адміністративної послуги, що надаються на віддаленому робочому місці адміністратора, та за наявності у заявника повного переліку необхідних документів адміністратор Центру:

- формує заяву на отримання адміністративної послуги на віддаленому робочому місці із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор» за формою згідно із додатком 2 до цього Порядку, із відміткою про погодження на проведення відео та аудіо фіксації надання адміністративної послуги, яка засвідчується підписом заявника. До заяви додаються копії: документа, що посвідчує особу суб’єкта звернення, та документа, що підтверджує категорію осіб, передбачених пунктом 1.5 Порядку. У разі, якщо заява на обслуговування була подана засобами телекомунікаційного зв'язку, вона підписується заявником безпосередньо під час візиту до нього адміністратора ЦНАП;

- визначає/погоджує дату та час візиту адміністратора до суб’єкта звернення за визначеною у заяві адресою;

- фіксує дату та час виїзду до суб’єкта звернення за допомогою Журналу обліку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора Центру із застосуванням «Портативного автоматизованого робочого місця «Мобільний адміністратор»» (далі – Журнал) за формою згідно із додатком 3 до цього Порядку.

2.5. У визначені під час прийому заяви дати та часу (із урахуванням часу на дорогу) адміністратор, що визначається за рішення керівника Центру, виїздить за вказаною адресою до суб’єкта звернення. Попередньо адміністратор зв’язується з особою-заявником або суб’єктом звернення засобами телефонного зв’язку для попередження свого візиту. У разі необхідності до виїзду за вказаною адресою до суб’єкта звернення разом з адміністратором може бути залучений представник суб’єкта надання адміністративної послуги.

2.6. Виїзд адміністратора на вказану у заяві адресу до суб’єкта звернення здійснюється на транспортному засобі, який залучається з числа службового транспорту Роздільнянської міської ради на підставі замовлення. Замовлення на виїзд транспорту попередньо здійснюється керівником Центру.

Усі дії, пов’язані із виконанням адміністратором своїх посадових обов’язків за адресою місця проживання/перебування суб’єкта звернення здійснюються у присутності водія службового автомобіля або іншої особи, яка за рішенням керівника Центру або за рішенням керівника органу, що утворив Центр, супроводжує адміністратора.

2.7. Під час виконання адміністратором своїх посадових обов’язків на віддаленому робочому місці за адресою місця проживання/перебування суб’єкта звернення проводиться відео та аудіо фіксація за допомогою відповідних технічних засобів. Про проведення відео та аудіо фіксації виконання адміністратором своїх посадових обов’язків за адресою місця проживання/перебування суб’єкта звернення в обов’язковому порядку повідомляється особа-заявник та суб’єкт звернення.

Відео та аудіо записи (відео та аудіо файли) виконання адміністратором своїх посадових обов’язків на віддаленому робочому місці за адресою місця проживання/перебування суб’єкта звернення зберігаються на персональному комп’ютері керівника Центру в окремому архіві з обмеженим доступом протягом трьох місяців з дня надання послуги, та можуть бути використані виключно начальником Центру для оцінки виконання адміністратором своїх посадових обов’язків, або для з’ясування обставин у випадку надходження скарги від суб’єкта звернення чи особи-заявника.

Розповсюдження таких відео та аудіо записів, надання їх третім особам, за виключенням правоохоронних органів у встановленому законом порядку, не допускається.

2.8. Прибувши за визначеною адресою, адміністратор встановлює особу суб’єкта звернення за даними паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), належність суб’єкта звернення до категорії осіб, визначених в пункті 1.5 цього Порядку, та додатково перевіряє наявність та комплектність необхідних для надання адміністративної послуги документів.

2.9. За умови наявності необхідного переліку документів адміністратор забезпечує формування та реєстрацію заяви про надання адміністративної послуги, яка засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення, та формування адміністративної справи відповідно до Регламенту роботи Центру.

2.10. У випадку встановлення факту відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор надає суб’єкту звернення вичерпну консультацію щодо порядку та умов одержання адміністративної послуги та необхідності повторного звернення особи-заявника, що представляє його інтереси, до Центру після усунення недоліків.

При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно попереджається про ймовірність відмови у наданні адміністративної послуги.

2.11. Адміністратор Центру не здійснює надання адміністративних послуг та/або складає акт про неможливість надання таких послуг, за формою згідно із додатком 4 до цього Порядку у випадках:

- суб’єкт звернення відсутній за місцем свого проживання/ перебування, зазначеним у заяві, у визначені дату та час;

- суб’єкт звернення не може пред’явити оригінали документів, що засвідчують його особу та належність до категорії осіб, визначених в пункті 1.5. цього Порядку, та/ або у нього відсутні документи необхідні для надання адміністративної послуги у повному обсязі, у тому числі квитанція про сплату адміністративного збору (якщо така оплата передбачена законодавством);

- суб’єкт звернення не надав письмового погодження на проведення аудіо та відео фіксації під час подання документів на отримання адміністративної послуги;

- наявності явних ознак того, що суб’єкт звернення не здатен усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, у тому числі явних ознак сп’яніння.

2.12. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративних послуги, їх опрацювання суб’єктом надання адміністративної послуги та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до Регламенту Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

2.13. У визначений законодавством для надання певної адміністративної послуги термін та у спосіб, вибраний суб’єктом звернення при оформленні заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення щодо результату надання адміністративної послуги та видає/надсилає результат надання адміністративної послуги.

 

III. Відповідальність

 

3.1. Адміністратори, водій службового автомобіля, представник суб’єкта надання адміністративної послуги або особа, яка супроводжує адміністратора, несуть юридичну відповідальність за розголошення персональних даних осіб та суб’єктів звернень та іншої інформації, що стала їм відома під час виконання повноважень щодо реалізації положень цього Порядку.

3.2. Адміністратори несуть персональну відповідальність за порушення пункту 2.7. цього Порядку.

3.3. Адміністратори несуть персональну відповідальність за обладнання під час виїзного прийому, забезпечують збереження іменної печатки та захищеного носія ключової інформації.

3.4. Дії та рішення адміністратора щодо реалізації положень цього Порядку можуть бути оскаржені у встановленому законодавством порядку.


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення