Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

Антонова-Левченко Тетяна Михайлівна

Секретар Роздільнянської міської ради Одеської області


Електронна пошта: gorsovetrazd@ukr.net


Телефон: +380485332575

Народилася 19 лютого 1978 року в місті Роздільна Одеської області.
Має вищу освіту.
До обрання працювала заступником директора Роздільнянського районного центру соціальних служб.
Дата обрання на посаду – 10.12.2020 року (рішення сесії)

Дні прийому – кожен вівторок місяця, з 10 до 16 годин (перерва з 12 до 13 годин)

Службовий номер телефону: (04853) 3-22-31.

 

Секретар міської ради спрямовує свою діяльність згідно з повноваженнями, визначеними ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Секретар міської ради виконує повноваження міського голови у випадках, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Секретар міської ради:

1. Організує підготовку сесій Міської ради та питань, що виносяться на розгляд ради.

2. Скликає сесії Міської ради, веде її засідання та підписує рішення Міської ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Повідомляє депутатам міської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Міської ради та питання, які передбачається внести на розгляд Міської ради. 

4. Здійснює координацію діяльності постійних комісій Міської ради, сприяє в організації виконання їх рекомендацій.

5. Забезпечує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень та доведення до них необхідної інформації.

6. Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях Міської ради.

7. Забезпечує гласність в роботі Міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, сприяє організації вивчення громадської думки.

8. Забезпечує своєчасне доведення рішень Міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Міською радою регуляторної діяльності.

9. Відповідає за підготовку протоколів пленарних засідань міської ради.

10. Завіряє і видає копії рішень міської ради, підписує листи, довідки, що стосуються діяльності ради.

11. Сприяє організації, за дорученням Міської ради відповідно до законодавства, здійсненню заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування, роботі міської виборчої комісії та іншим виборчим процесам.

12. Організує взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, взаємодіє з релігійними організаціями, громадами і конфесіями, органами самоорганізації населення. 

13. Планує роботу міської ради з основної та регуляторної діяльності й контролює їх виконання.

14. Планує роботу постійних депутатських комісій.

15. Організовує роботу з виконання доручень виборців.

16. Проводить прийоми громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

17. Організовує навчання депутатів міської ради.

18. Координує та контролює:

  • проведення масових заходів;

  • роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів;

  • висвітлення в ЗМІ діяльності міської ради.

19. Організовує за дорученням міського голови або Міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради.

20. За дорученням міського голови представляє Роздільнянську міську територіальну громаду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

21. Розробляє проєкти нормативно-правових актів.

22. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

23. У разі відсутності міського голови (підчас перебування міського голови у відпустці, на лікарняному, або у відрядженні) підписує платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів, а також видає розпорядження з діяльності Міської ради.

24. Сприяє роботі молодіжної та дитячої громадських рад, надає їм організаційну допомогу.

25. Засвідчує копії документів, прийнятих / виданих Міською радою.

26. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради.

27. Секретарю міської ради підпорядковуються усі працівники апарату Роздільнянської міської ради та виконавчих органів міської ради з питань віднесених до повноважень секретаря міської ради.


Громада у соцмережах: