Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

25.04.2023 13:28

Вакансія головного архівіста КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради


5699 грн


Трудовий архів


Кінцевий термін подачі документів: 2023-05-25 18:00:00

Комунальна установа «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради інформує про наявність вакансії головного архівіста КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради.

Професійно-кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

  • наявність громадянства України;

  • наявність повної вищої освіти;

  • стаж роботи в архівній сфері не менше 2 (двох) років;

  • вільне володіння державною мовою;

  • володіння персональним комп’ютером на рівні користувача.

Посадові обов’язки:

- вивчає, аналізує стан справ, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради;

- приймає від підприємств, установ і організацій, джерел комплектування – документи з особового складу, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, термін дії яких не закінчився.

- веде облік документів, що зберігаються, створює до них необхідний пошуковий та довідковий апарат.

- організовує користування документів у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видає у встановленому Держкомархівом порядку архівні довідки, копії та витяги з документів, що знаходяться на зберіганні в КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради, розглядає звернення, що належать до компетенції установи;

- надає методичну та консультативну допомогу юридичним особам, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради.

- надає методичну допомогу щодо збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності.

- веде діловодство установи: реєструє вхідні, вихідні документи, заяви громадян та установ, друкує довідки про перевірку установ, архівні довідки, копії, інше.

- виконує інші функції, що випливають з покладених на КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради завдань.

Умови оплати праці: відповідно до затвердженого штатного розпису КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради.

Призначення на посаду здійснюється за результатами проведення співбесіди.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380976721568 та за адресою: м. Роздільна, вулиця Незалежності, 2г.